1. מיקרו

ניתוח כלכלי שאינו מתייחס לכלל תושבי המדינה ו/או לכלל המוצרים שמיוצרים בה.
ככלל בקטגוריה של מיקרו כלכלה, לדוגמה:

 1. עקומות הביקוש וההיצע למוצר כלשהו או ענף כלשהו.
 2. מאפייני הצריכה של העשירונים העליונים ו/או התחתונים.

2. מאקרו

ניתוח כלכלי שמתייחס לכלל האוכלוסייה ו/או לכלל המוצרים שמיוצרים בה.
נכלל בקטגוריה של מאקרו, לדוגמה:

 1. התייחסות לכלל הביקוש של מוצרים ושירותים במדינה.
 2. התייחסות לכלל ציבור העובדים במדינה.
 3. התייחסות לכמות הכסף במדינה.
 4. התייחסות לתמ”ג.

בכלכלה מקובל מאוד להתייחס לשווקים.

השווקים העיקריים שבהם עוסקים במיקרו:

 1. שוק של מוצר או ענף כלשהו.
 2. שוק של עובדים בסקטור כלשהו.

השווקים העיקריים שבהם עוסקים במאקרו הם:

 1. שוק המתייחס לכלל המוצרים והשירותים במדינה.
 2. שוק הכסף.
 3. שוק העבודה בכללותו.
 4. שוק ההלוואות.

שינויים במאקרו ובמיקרו כלכלה משפיעים על רמות שונות במערכת הכלכלית. הנה כמה דוגמאות לשינויים בשני הרמות:

 1. עליה במחירי הנפט – זהו דוגמה לשינוי במאקרו כלכלה כי הוא משפיע על מגמות רחבות בכלכלה, כמו תחבורה, תעסוקה, ומחירי מוצרים ושירותים. במקביל, העלאת מחירי הנפט עלולה להשפיע גם על חברות פרטיות באופן מיקרו, כמו חברות תעופה ומשאיות.
 2. הקמת מפעל חדש – זהו דוגמה לשינוי במיקרו כלכלה כי הוא משפיע על עסקים ואנשים ברמת הפרט, כמו עובדים וספקים של המפעל החדש. במקביל, הקמת מפעל כזה עשויה להשפיע גם על מגמות מאקרו כמו צמיחה כלכלית ותעסוקה.
 3. זרימת השקעות זרות – זהו דוגמה לשינוי במאקרו כלכלה כי הוא משפיע על המשק כולו ועל תנועת הכספים בין מדינות. במקביל, זרימת השקעות זרות עשויה להשפיע גם על עסקים וחברות ברמת המיקרו, כמו חברות המקבלות השקעות זרות.
 4. חוקי המינימום שכר – זהו דוגמה

את הדיון במאקרו נתחיל בשוק המתייחס לכלל המוצרים והשירותים במדינה.