מספר גורמים משפיעים על מחיר האופציה. העיקריים שבהם:

  1. מדד/מחיר נכס הבסיס במועד המסחר.
  2. ציפיות לעלייה או ירידה של מדד המעו”ף/מחיר נכס הבסיס בעתיד.
  3. מועד המימוש של האופציה.
  4. הגורמים המשפיעים על מחיר האופציה

אופציית Call

נניח שביום פקיעת האופציה (יום ה' האחרון של חודש מאי) יש בידך אופציה – “C 190 May” ומדד המעו”ף עומד על 210 נקודות (ובהנחה שהמדד לא ישתנה באותו יום). פירושו של דבר, שאתה תרוויח 2,000 ש”ח (מחיר נכס הבסיס 21,000 פחות מחיר המימוש 19,000 ש”ח).
ברור שלא תמכור את האופציה בפחות מ – 2,000 ש”ח.
אם המדד יהיה 230 נקודות, ברור שלא תמכור את האופציה בפחות מ- 4,000 ש”ח.
ואם המדד יהיה 280 נקודות, ברור שלא תמכור אותה בפחות מ – 9,000 ש”ח.

מדד המעוף

____________________________
⁸ בחודש אוקטובר 2017 עמד מדד המעו״ף ל כ-1440 נקודות.

השפעת הציפיות לעלייה או ירידה במדד המעו”ף על מחיר אופציית Call

נניח שבידך אופציית ת35 C1100, שפוקעת
בחודש יולי ומדד המעוף עומד על 1,200 נקודות, נותר עוד כחודש וחצי לפקיעת האופציה והתחזית שלך שהמדד ימשיך לעלות. ברור שלא תסכים למכור את האופציה, אלא בסכום גבוה יותר, אולי 11,000 ש”ח ואולי 11,500 ש”ח. הכל בהתאם לציפיותיך לגבי עליית מדד המעו”ף עד למועד פקיעת האופציה.
בפועל, במסחר היומיומי מחיר אופציה כזו בבורסה יהיה לפחות 10,000 ש”ח.
המחיר יכול להיות גבוה מ- 10,000 הכל מושפע מציפיות המשקיעים לגבי שערמדד המעו”ף במועד פקיעת האופציה.

אופציית Put

נניח שבידך ביום פקיעת האופציה, אופציית ת35 P2,200 לחודש יולי ומדד המעו”ף עומד על 2,000 נקודות (ובהנחה שהמדד לא ישתנה באותו יום). פירושו של דבר שאתה יכול למכור את נכס הבסיס ב-2,000 ש”ח למרות ששוויו הוא 20,000 ₪ בלבד. רווח של 2,000 ש”ח.
ברור שלא תמכור את האופציה בפחות מ- 2,000 ש”ח.

השפעת הציפיות לעלייה או ירידה במדד המעו”ף על מחיר אופציית Put

אם נותר עוד חודש וחצי לפקיעת האופציה ולהערכתך המדד ימשיך לרדת עד לפקיעת האופציה – לא תסכים למכור אותה ב- 2,000 ש”ח, אלא תדרוש יותר. כמה יותר? תלוי בהערכתך לגבי גובה מדד המעו”ף במועד הפקיעה.

השפעת מועד פקיעת האופציה על מחירי אופציות Put ו-Call

אם מדד המעו”ף במרץ עומד על 1,200 נקודות ומוצעות לך 2 אופציות: ת35 C001100M705C ו ת35 C001000M707  ו(2 אופציות בעלות אותו מחיר מימוש האחת לחודש מאי 2017 והשניה לחודש יולי 2017)

אם שניהם ייסחרו באותו מחיר (לדוגמא 10,000 ₪) ברור שתעדיף את האופציה השנייה (הארוכה יותר) מכיוון שהסיכוי שמדד המעו”ף יעלה ליותר מ 1,200 ב – 4 חודשים גבוה יותר מהסיכוי שיעשה זאת בחודשיים.

כמובן שעיקרון זה נכון גם לאופציות Put.

אופציית CALL 001

אופציה זו מאפשרת לך לקבל ביום פקיעת האופציה את שווי נכס הבסיס תמורת מחיר מימוש של 100 ש”ח. אם קנית את האופציה הזו ביום פקיעת האופציה ובאותו יום המדד עמד על 1,240 תוכל לקבל עבורה 124,000 ש”ח, ולהרוויח 123,900 ש”ח (100 ש”ח – 124,000 ש”ח).

אל תשמח!
אף אחד לא ייתן לך אותה בחינם.
אתה תשלם עבורה מחיר מלא.
דהיינו 123,900 ש”ח + עמלה לבנק ולא תרוויח כלום.