הוצאות שיש להן קשר הדוק לתהליך הייצור (או: לתהליך הפעילות העיקרי) של החברה. ההוצאות הישירות משתנות (עולות או יורדות) בהתאם לעלייה או לירידה בהיקף הייצור של החברה, והן כוללות: קנייה של חומרי גלם, שכר לאנשי ייצור, בלאי של מכונות הייצור, וכדומה.