הטבלה המרכזת את התנועות הכספיות של חשבון הסחר בתוספת העברות שוטפות נקראת החשבון השוטף.

העברות שוטפות (= מענקים לישראל)

ישראל מקבלת מידי שנה ממקורות שונים, שברובם קבועים, כספים כמענק. לפי הפירוט הבא:

הסכומים שהתקבלו ב-2002

  1. מענקים מממשלת ארה”ב – מיועדים לממשלה.
  2. מענקים ממוסדות בינ”ל – מיועדים לממשלה.
  3. תרומות למוסדות ותאגידים (אוניברסיטאות, בתי”ח וכד').
  4. פיצויים אישיים מגרמניה.
  5. העברות אישיות (מתנות , עזבונות וכו').

המענקים מממשלת ארה”ב מחולקים לשני סוגים:

  • מענק בטחוני.
  • מענק אזרחי.

 

שורה תחתונה

השורה התחתונה של החשבון השוטף נקראת: גירעון בחשבון השוטף או עודף בחשבון השוטף בהתאם לתוצאה , בדומה לחשבון הסחר.

ניתן לראות כי במרבית שנותיה , ישראל היתה עם גירעון בחשבון השוטף (יבוא גדול מ[יצוא+העברות שוטפות]). אך היו שנים בהם היה עודף בחשבון השוטף כמו 1985 ו- 1990. כאשר נרשם בעמודה האחרונה (5) סימן מינוס המשמעות היא שקיים גירעון בחשבון השוטף.


טבלה #10: החשבון השוטף
מיליארדי $, 2002

יבוא

(1)

יצוא+העברות שוטפות

(2)

חשבון שוטף

(3)[=(1)-(2)]

סה”כ יבוא

 

49.1

סה”כ יצוא +העברות שוטפות

 

47.7

-1.5

 

 

 

 

 

 

 

מוצרים

 

31.2

מוצרים

 

27.5

 

מוצרי צריכה

4.2

 

חקלאות

0.7

 

 

חומרי גלם

12.2

 

תעשיה

19.6

 

 

דלק

2.9

 

יהלומים

9.1

 

 

יהלומים

6.9

 

שונות

-1.9

 

 

נכסי השקעה

5.3

 

 

 

 

 

שונות

-0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שירותים

 

11.5

שירותים

 

10.8

 

הובלה ותחבורה

4.2

 

הובלה ותחבורה

2.1

 

 

תיירות

2.5

 

תיירות

2.1

 

 

ביטוח

0.4

 

ביטוח

0.0

 

 

אחרים (1)

4.3

 

שירותי תוכנה ומו”פ

3.0

 

 

 

 

 

אחרים (2)

3.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גורמי יצור

 

6.5

גורמי יצור

 

2.9

 

ריבית ודיבידנד

3.8

 

ריבית ודיבידנד

2.7

 

 

עובדים זרים

2.7

 

עובדים זרים

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

העברות שוטפות

 

6.5

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

 כולל דמי סוכן וניהול, תקשורת, תמלוגים ופטנטים

 

 

(2)

 כולל דמי סוכן וניהול, בינוי, תקשורת, תמלוגים ופטנטים

 

(1)        כולל דמי סוכן וניהול, תקשורת, תמלוגים ופטנטים
(2)        כולל דמי סוכן וניהול, בינוי, תקשורת, תמלוגים ופטנטים

 

טבלה #11: החשבון השוטף בשנים נבחרות 
מיליארדי דולרים
החשבון השוטף נטו יבוא העברות שוטפות יצוא שנים 
5= (2+3) -4 4 3 2 1
-0.9 11.6 2.6 8.1 1979
1.0 14.7 4.7 11.0 1985
0.2 23.8 5.1 18.9 1990
-4.9 39.7 5.7 29.1 1995
-0.7 57.2 6.5 50.1 2000
-1.4 49.1 6.5 41.2 2002