דוד קיבל מהוריו במתנה את האופציות שלו, אך הם לא אסרו עליו לתת או למכור אותן לאחרים. כפי שנראה, הערך של האופציות (המחיר שלהן) יעלה וירד מדי יום עפ”י התנודות שיהיו במחירי הזהב. 

מחיר אופציית Call

אם מחיר הזהב יתחיל לעלות ויגיע ב – 10.1.99 ל- 410$ וב – 15.1 ל-425$, ולהערכת דוד מחיר הזהב יהיה ב- 31.3.99 (מועד פקיעת האופציה) – לפחות 425$ – הוא לא ימכור את האופציה בפחות מ- 25$, שכן הציפיות שלו הן להרוויח במועד המימוש לפחות $25. (לקנות מאביו ב- 400$ ולמכור בשוק ב- 425$).

מחיר אופציית Put

אם מחיר הזהב יתחיל לרדת ויגיע ב- 10.1.99 ל- 390 $ וב- 15.1.99 ל- 380 $ ולהערכת דוד מחיר הזהב יהיה ב 31.3.99 380 $, או פחות, אזי דוד לא ימכור את האופציה בפחות מ- 20 $ שכן הציפיות שלו הן להרוויח במועד המימוש 20 $. (לקנות בשוק ב- 380 $ ולמכור לאמו ב -400 $).

מחיר אופציית Put  

בורסות למסחר באופציות זהב

ישנן כיום בעולם מספר לא מבוטל של בורסות, שבהן ניתן לסחור באופציות על מחיר הזהב. בבורסות אלו מתקיים לצד המסחר באופציות זהב גם מסחר באופציות של מתכות וסחורות אחרות כגון: כסף, ברזל, תירס, נפט וכו'.

נתוני האופציה – נתונים סטנדרטיים

ניתן לכתוב אופציות עם נתונים “משוגעים” ככל שעולה בדעתכם כמו:

  • כס בסיס – 5.3 אונקיות זהב
  • מחיר מימוש – 109.30 $
  • מועד פקיעה – 17.3.99

אך בבורסות בעולם נהוגים נתונים סטנדרטיים ופשוטים כמו נכס בסיס – אונקיית זהב אחת או 10 אונקיות זהב, מחיר מימוש בסכום עגול של 10$ או 100$ ומועדי פקיעה מדי סוף שבוע, חודש, או ביום חמישי אחרון של כל חודש.