בדומה למניות או לפירות וירקות, גם הדולר הינו מוצר שמחירו נקבע לפי ביקוש והיצע.

הדולר אינו נסחר בבורסה אלא בין הבנקים השונים וכן בין הבנקים לבין בנק ישראל. המסחר בדולר מתקיים בימים שני עד שישי.

“שער הדולר” הינו מחירו של הדולר ביחס לשקל, כלומר: כמה שקלים צריך כדי לקנות דולר אחד.

לדוגמא, אם שער הדולר הוא 4.5 ש”ח, הרי כדי לקנות $100 צריך לשלם 450 ש”ח.

ה-“שער היציג” של הדולר הוא השער שנקבע ומפורסם ע”י בנק ישראל עפ”י דגימה אקראית של שערי החליפין שנסחרו בין השעה 14:15 ל 15:15 בכל יום מסחר. השער היציג מתפרסם בשעה 15:15 באותו יום ועל פיו נקבעות ההצמדות לדולר (ראה בהמשך).

הצמדה לדולר

כאשר המלווה מצמיד את כספו לדולר הוא בעצם מבטיח שיוכל לקנות בכסף שיקבל בחזרה את אותה כמות של דולרים, שיכול היה לקנות בשעה שהלווה את כספו.

מתי כדאי להצמיד את הכסף לדולר ולא למדד?

התשובה לשאלה זו נגזרת מהעדפות וצרכים סובייקטיבים.

לדוגמא, אם המלווה צריך בסוף התקופה לקנות דירה שמחירה נקוב בדולרים הוא יעדיף להצמיד את ההלוואה לדולר.

אם המלווה צריך בסוף התקופה לקנות מוצרים שונים בשוק המקומי בשקלים הוא יעדיף להצמיד את כספו למדד המחירים לצרכן.