כאשר מייסדים חברה חדשה מנפיקים (מוציאים) מניות שהן כאמור שטרי בעלות. את המניות מחלקים למייסדי החברה על-פי היחס שעליו מחליטים המייסדים עצמם.

לדוגמא, שלושה מייסדים: אברי, בני וגלעד מחליטים להקים חברת מחשבים ושמה “א-ב מחשבים”. ההשקעה הנדרשת להקים את החברה היא 600 ש”ח (זו רק דוגמא, ניתן כמובן לדבר בסכומים של
6,000 ש”ח או 6 מיליון ש”ח).

המייסדים מחליטים שכל אחד ישקיע ` 1/ 3` מהסכום, 200 ש”ח, וכל אחד מהם יהיה בעל `1/3` מהחברה.

על פי החלטת המייסדים החברה מנפיקה 600 מניות, במקרה זה מניה עבור כל 1 ש”ח של השקעה, ומחלקת לכל אחד מן המייסדים 200 מניות.

אברי מחזיק ב-200 מניות מתוך 600 המניות של החברה, ולפיכך הוא הבעלים של `1/3` מהחברה. כך גם שאר המייסדים, בני וגלעד.

אם אברי ירכוש מבני וגלעד את מניותיהם, הוא יחזיק בכל מניות החברה, ויהיה הבעלים הבלעדי שלהם.

טבלה #1: חלוקת הבעלות והמניות בין המייסדים בחברת “א- ב מחשבים”

1

המייסדים

2

סך ההשקעה של כל מייסד (ש”ח)

3

חלקו של כל מייסד בחברה (אחוזים)

4

כמות המניות שכל מייסד קיבל (מניות)

אברי

       200 ש”ח        33.3%        200 מניות

בני

       200 ש”ח        33.3%        200 מניות

גלעד

       200 ש”ח        33.3%        200 מניות

סה”כ

       600 ש”ח        100%        600 מניות

המייסדים בדוגמא שלפנינו בחרו להנפיק 600 מניות, 1 מניה עבור כל 1 ש”ח של השקעה, אולם אין כל מניעה שהחברה תנפיק עבור אותו סכום השקעה של 600 ש”ח 1,200 מניות דהיינו, 1 מניה עבור כל
`1/2` ש”ח השקעה (400 מניות לכל מייסד). כמו כן אפשר שהחברה תנפיק רק 3 מניות: 1 מניה עבור כל
200 ש”ח השקעה (1 מניה לכל מייסד). מספר המניות שהחברה תנפיק נתון לשיקול דעתם של המייסדים ולנוחיותם בלבד. הוא לא ישפיע על חלוקת הבעלות שהיא ביחס של `1/3:1/3:1/3` . טבלה 2 מתארת שתי אפשרויות של הנפקת מניות. אפשרות א': החברה מנפיקה 1,200 מניות ואפשרות ב': החברה מנפיקה
3 מניות.

טבלה #2: הצגת שתי אפשרויות לחלוקת מניות בין המייסדים בחברת “א-ב מחשבים”

1

המייסדים

2

סך ההשקעה של כל מייסד (ש”ח)

3

חלקו של כל מייסד בחברה (אחוזים)

4

כמות המניות שכל

מייסד קיבל (מניות)

   

אפשרות א' (מניות)

אפשרות ב' (מניות)

אברי

       200 ש”ח        33.3% 400 מניות   1 מניה

בני

       200 ש”ח        33.3% 400 מניות   1 מניה

גלעד

       200 ש”ח        33.3% 400 מניות 1 מניה

סה”כ

       600 ש”ח        100% 1,200 מניות   3 מניות

 אפשר גם שהמייסדים יחליטו לחלק ביניהם את הבעלות על החברה לא ביחס שווה של `1/3:1/3:1/3` ושהשקעתם לא תהיה שווה.

נאמר שאברי הוא תכנת מומחה, לבני יש קשרים טובים עם מפיצי תוכנה ולגלעד אין כל ניסיון וידע בענף המחשבים אבל הוא זכה בלוטו ויש לו כסף.

אם-כן, שלושת המייסדים יכולים להחליט שישקיעו סכומים לא שווים ולחלק ביניהם את הבעלות שלא ביחס ישר להשקעתם, כמו שמתואר בטבלה 3.

טבלה #3: חלוקת הבעלות וההשקעה בין המייסדים בחברת “א- ב מחשבים”

1

המייסדים

2

סך ההשקעה של כל מייסד (ש”ח)

3

חלקו של כל מייסד בחברה (אחוזים)

4

כמות המניות שכל מייסד קיבל (מניות)

אברי

       100 ש”ח        50%        300 מניות

בני

       100 ש”ח        30%        180 מניות

גלעד

       400 ש”ח        20%        120 מניות

סה”כ

       600 ש”ח        100%        600 מניות

על-פי טבלה 3 אברי משקיע רק 100 ש”ח אבל יקבל 50% בבעלות בשל מומחיותו. בני ישקיע גם הוא רק 100 ש”ח אבל יקבל רק 30% בבעלות, כי תרומתו לחברה פחותה מזו של אברי. גלעד ישקיע את רוב הכסף-400 ש”ח- ויקבל את החלק הקטן ביותר בבעלות על החברה.

האם גלעד מקופח? לאו דווקא. יש סיכוי גדול שבעזרת מומחיותם של אברי ובני תשגשג החברה, והרווח שיפיק גלעד מאחזקת 20% בחברה יהיה גדול. למשל, אם החברה תרוויח בשנה הראשונה 1,000 ש”ח, הוא יקבל 20% מן הרווח הזה, כלומר 200 ש”ח. אילו הפקיד גלעד את השקעתו, 400 ש”ח, בתוכנית חיסכון בבנק, היה מרוויח פחות.

הנפקת מניות