כפי שציינו בפרק על אופציות הזהב לכל אופציה יש 4 נתונים ידועים מראש הרשומים על גביה, והם:

 1. נכס הבסיס: הוא מדד המעו”ף. נכס לא מוחשי (בניגוד לזהב).
 2. סוג האופציה: Call או Put
 3. מחיר מימוש: סכום כספי קבוע הנקוב (בצורה מקוצרת) בכל אופציה. מחיר זה עליך לשלם אם בחרת לממש את האופציה.
 4. מועד פקיעת האופציה.

מחיר נכס הבסיס ומחיר המימוש באופציות מעו”ף – דיון מוקדם

בדוגמא של אופציות הזהב:

 1. מחיר נכס הבסיס הוא המחיר של אונקיית זהב באותו מועד.
 2. מחיר המימוש – הוא גם כן מובן מאליו, שכן זה המחיר הנקוב באופציה.

בפרק אופציות מעו”ף קשה להסביר מהו נכס הבסיס אך קל ופשוט לחשב את מחיר נכס הבסיס ואת מחיר המימוש.

מחיר נכס הבסיס: המחיר, במועד כלשהו, מתקבל מתוך המכפלה של מדד המעו”ף ב- 100  ש”ח. כל נקודת מעו”ף שווה ל-100 ש”ח (מחיר זה נקבע ע”י הבורסה). אם מדד המעו”ף במועד כלשהו הוא 1,200 נקודות, מחיר נכס הבסיס הוא 120,000 ש”ח. 

מחיר המימוש: הינו מכפלה של מדד מעו”ף כלשהו הנקוב על גבי האופציה ב-100 ש”ח. לדוגמא, אם על גבי האופציה נקוב מדד מעו”ף של 1,250 נקודות, מחיר המימוש ביום פקיעת האופציה יהיה 125,000 ש”ח.

הערה:
בדוגמא של אופציות הזהב, נכס הבסיס הוא אונקיית זהב. דהיינו: יחידת כמות קבועה. מחירו של נכס הבסיס משתנה בהתאם למחיר השוק  של הזהב. באופציות מעו”ף, נכס הבסיס איננו גודל קבוע אלא משתנה בהתאם לתנודות במדד המעו”ף. אך מחירה של כל נקודת מעו”ף נשאר קבוע והוא תמיד 100 ש”ח. את המחיר קבעה הבורסה.

הנתונים המופיעים בשם המקוצר של נגזרים ואופציות המעו”ף

כאמור, כיום נסחרים בבורסה לני”ע נגזרים על מדדים וניירות ערך רבים. השם המקוצר של האופציות כולל מספר מרכיבים:

 1. סוג האופציה: האם מדובר באופצית Put או באופצית /Call
 2. מחיר המימוש
 3. שנת וחודש הפקיעה
 4. נכס הבסיס של האופציה
 5. משך חיי האופציה: האם מדובר באופציה חודשית או אופציה שמשך חייה שבוע בלבד.

לדוגמא: ת35 C001550M706

נכס הבסיס חודש ושנת פקיעה חודשי/שבועי מחיר המימוש סוג האופציה

מדד תא 35                יוני 2017             M(חודשי) 1550             CALL

הסבר לנתונים ולקיצורים

סוג האופציה – ישנם 2 סוגי אופציות: אופציית CALL ואופציית PUT.

 • CALL-C
 • PUT-P

מחיר מימוש – מחיר המימוש של האופציה הוא תמיד סכום קבוע וידוע מראש. המספר שמופיע מתחת לכותרת “מחיר מימוש”, מבטא מדד או שער כלשהו שעל פיו מחושב מחיר המימוש. מחיר המימוש מופיע בשש ספרות כאשר אם המחיר הינו בעל פחות ספרות מסמנים 0 לפני המספר.
בדוגמא שלנו, כפי שכבר הסברנו לעיל מחיר המימוש הוא מדד 1550 נקודות מוכפל ב 100 יחידות מסחר.

מועד פקיעת האופציה – אופציות המעו”ף בבורסת ת”א פוקעות תמיד ביום רביעי שלפני יום שישי האחרון של החודש הנקוב בה. בדוגמא שלנו ביום ד' האחרון של חודש יוני 2017.

משך חיי האופציה
אופצייה שהחלה כאופציה לשבוע תצויין באות  W  (week) ואופציה שהחלה כאופציה לשלושה חודשים תסומן באות M ) Month(

נכס הבסיס של האופציה מסומן באותיות הר”מ:

 ת35 – עבור מדד ת”א – 35 (מדד המעו”ף)
תא1 – עבור מדד ת”א 125
בנק – עבור מדד ת”א-בנקים
דלר – עבור שער הדולר
ארו – עבור שער האירו

כמו כן נסחריות אופציות גם על מניות ספציפיות להלן דוגמאות לכמה מהן:

כיל – עבור מניית כיל
טבע – עבור מנית טבע
לאמ – עבור מניית לאומי
פעל – עבור מניית פועלים
דסק – עבור מניית דיסקונט
מזר- עבור מניית מזרחי טפחות
אבנ – עבור יחידת השתתפות אבנר
רצי – עבור יחידת השתתפות רציו
ישק עבור יחידת השתתפות ישראמקו
פרג- עבור מניית פריגו
בזק – עבור מניית בזק
ניס – עבור מניית נייס
דלק עבור מניית קבוצת דלק
חלי עבור מניית החברה לישראל