המסחר באופציות ונגזרים מנוהל באמצעות הבורסה בת”א והיא זו שקובעת את אפיוני האופציות שיסחרו בה הכוללים

  1. אורך חיי האופציות.
  2. מספר הסדרות.
  3. מועד התחלה ופקיעה של כל סדרה.
  4. קביעת מגוון מחירי מימוש בכל סדרה.