הגדרה מקדמית

המילה הסתברות באה לציין סיכוי להתממשות של תוצאה כלשהי.

לדוגמא:

בזריקת מטבע יכולות להתקבל שתי תוצאות בלבד: “עץ” או “פלי”. כאשר שואלים מה ההסתברות לקבל “פלי” בזריקת מטבע, הכוונה: מה הסיכוי לקבל “פלי” בזריקת מטבע?

בדוגמא של המטבע (ובהמשך גם בדוגמא של קוביות), ההסתברות למעשה ידועה מראש והיא נגזרת מהצורה הפיזית של המטבע שגורמת לכך שלכל צד יש סיכוי זהה להופיע והוא `1/2` (בזריקת קוביה לכל צד יש סיכוי של `1/6` להופיע).

כאשר אנו מטילים מטבע או קוביה מספר מסויים של פעמים אנו מקבלים מדגם ויכולים לחשב את השכיחות היחסית של כל תוצאה. את השכיחות היחסית אפשר לחשב רק אחרי ביצוע ההטלות. לפני ההטלות אנו יודעים רק את ההסתברות, שהיא בעצם השכיחות היחסית הצפויה באופן תאורטי.

כלומר: ההסתברות מתקבלת כפרי חישוב (תאורטי).

ישנן עוד דוגמאות רבות שבהן ההסתברות היא פרי חישוב (תאורטי) כדוגמת סיכוי זכיה בהגרלות.