לחלק גדול מהמשקיעים בעולם אין את הידע והזמן הדרושים לנהל את תיק ניירות הערך שלהם. קרנות נאמנות באות לענות על צורך זה.

את קרנות הנאמנות מקימים ומנהלים מומחים לניירות ערך.

הקרן פועלת באמצעות פיקדון בנק

כאשר גוף מסוים מעוניין לנהל קרן נאמנות הוא פותח חשבון בבנק כלשהו שנקרא “פיקדון הקרן”.

המשקיעים המעוניינים להצטרף לקרן מעבירים כסף לפיקדון הזה ובתמורה מקבלים ממנהל הקרן תעודות הנקראות “יחידות השתתפות בקרן”.

הכסף בפיקדון הקרן שייך לבעלי יחידות השתתפות בקרן, ולא למנהל הקרן.

 

פיקדון הקרן כמו כל פיקדון אחר בבנק, מחולק בדרך כלל ל – 2 תת- פיקדונות הנקראים גם “חשבונות”:

  1.  “חשבון עו”ש” (עובר ושב).
  2.  “חשבון ני”ע” (הכולל גם מטבע חוץ).

 

כאשר בפיקדון הקרן יש מזומן הוא נמצא ב – “חשבון עו”ש”. כאשר מנהל הקרן קונה ני”ע, ני”ע נכנסים ל- “חשבון ני”ע” בעוד הכסף ששימש לקנייתם יוצא מחשבון עו”ש.

לסה”כ המזומן וניירות הערך ב – 2 תת-הפיקדונות אנו קוראים “נכסי הקרן”.