אחרי שהסברנו את המשמעות של מרבית הסעיפים המופיעים בדו”חות הכספיים,  נעבור לחלק העוסק בניתוח הדו”חות הכספיים.  

מקובל לנתח את הדו”חות הכספיים באמצעות מדדים הנקראים “יחסים פיננסיים”.

יחס פיננסי מהו?

יחס פיננסי הוא נתון המתקבל מחלוקה של שני נתונים אחרים, שנקרא להם “נתוני היחס”.   

 

לכל יחס פיננסי יש שם, והוא מתמקד במקטע כלשהו של החברה ומציג לנו תמונת מצב לגביה.

שם היחס רומז על המקטע שבו הוא מתמקד.

מכלול של מספר יחסים פיננסיים עוזר לנו לקבל תמונת מצב מקיפה יותר על ביצועי החברה ועל איתנותה (=חוזקה) הפיננסית.

היחסים הפיננסיים שנסקור בהמשך הם היותר פופולריים בקרב הכלכלנים והחשבונאיים.

מיון היחסים הפיננסיים

את היחסים הפיננסיים ניתן למיין לפי מספר חתכים. אנו נמיינם ל-3 קבוצות, בהתאם למקור של נתוני היחס, כדלקמן:

  1. יחסי מאזן 
    בקבוצה זו שני נתוני היחס נלקחים מהמאזן.
  2. יחסי דו”ח רווח והפסד
    בקבוצה זו שני נתוני היחס נלקחים מתוך הדו”ח רווח והפסד.
  3. יחסים משולבים 
    בקבוצה זו אחד מנתוני היחס נלקח מהמאזן, והשני נלקח מדו”ח רווח והפסד.

התוצאות של היחסים הפיננסיים וכינויים בקיצור

אם, לדוגמא, אנו מחשבים את היחס הפיננסי שנקרא “יחס שוטף” והתוצאה היא  2, אזי אפשר לומר שתוצאת היחס השוטף היא 2, אבל מקובל יותר להגדיר זאת בקיצור: היחס השוטף הוא 2, בלי המילה תוצאה לפני.

פרשנות התוצאות של היחסים

כפי שנראה בהמשך, תוצאות הנחשבות כטובות או אפילו מעולות בחברה מענף אחד (תעשיית הפלדה, למשל) יכולות להיחשב כגרועות בחברה מענף אחר (חברת ביטוח, למשל), ולהיפך. 

לפיכך, אפיון ביצועי החברה (כטובים או רעים)  ואיתנותה על-פי היחסים הפיננסיים יכול להיעשות רק אחרי שלמדתם לעומק את הענף שאליו החברה משתייכת, ואת הפרשנות המקובלת באותו ענף לתוצאות היחסים הפיננסיים.

את ההסבר על היחסים הפיננסיים נלווה בדוגמאות מהדו”חות הכספיים של “ישראל רהיטים”.