תושבי המדינה משתמשים במקורות שעומדים לרשותם ל-3 יעדים:

  1. צריכה.
  2. השקעה בענפי המשק (השם המלא: “השקעה גולמית”).
  3.  יצוא.

על כל אחד מהיעדים הנ”ל וסעיפי המשנה שלו, נדון בהרחבה בהמשך.

בשלב זה נציג במסגרת תרשים 6 , כיצד חולקו המקורות בישראל בין שלושת היעדים מאז 1950, במרווחים של 10 שנים.

מתרשימים 7 ו-8 ניתן לראות בבירור את השינוי שחל בין שנת 1950 לשנת- 2002. שימו לב כיצד מרכיב היצוא גדל פי 8 ומרכיב ההשקעה הגולמית הצתמצם ביותר מ- ½