כאשר הבעלים של חברה מעוניינים להשקיע בה כסף, הם לא מוציאים סתם כך כסף מהארנק ומפקידים אותו בקופת החברה ללא כל תיעוד.

הבעלים של החברה יכולים להשקיע כסף בחברה רק בשני מסלולים:

  1. קניית מניות שהחברה מנפיקה (= מוציאה) להם.
  2. מתן הלוואה לחברה.

 

מסלול 1: קניית מניות שהחברה מנפיקה

פעולה זו מתועדת באמצעות שני כרטיסי הנהלת-חשבונות:

  1. כרטיס עו”ש שמשקף קבלת כסף (כרטיס מחויב).
  2. כרטיס הון מניות (שם נרדף לבעלי מניות) שמשקף נתינת כסף (הכרטיס מזוכה).
בתמורה לכסף שהבעלים משקיעים בחברה הם מקבלים מניות.
המניה היא, בראש ובראשונה, עדות לסכום הכספי שהבעלים השקיעו בחברה, ובמקביל, כל מניה מקנה בעלות על חלק כלשהו בחברה (בהתאם לחלק של המניה מתוך כלל המניות שהחברה הנפיקה).
הבעלים אינם יכולים לקבל חזרה כסף שהושקע במסלול של הנפקת מניות.
הסבר מפורט בנושא הנפקת מניות, ראה בספר “הבורסה למתחילים”.

 

מסלול 2: מתן הלוואה לחברה

פעולה זו מתועדת באמצעות שני כרטיסי הנהלת-חשבונות:

  1. כרטיס עו”ש שמשקף קבלת כסף (כרטיס מחויב).
  2. כרטיס הלוואות בעלים שמשקף נתינת כסף (הכרטיס מזוכה).
כל הלוואה לבעלים מלווה בהסכם שמסדיר את תנאי ההלוואה ובמיוחד את גובה הריבית ואת תנאי ההחזר.