נתבונן שוב בשני המאורעות שכבר ראינו:

מאורע א' – הוצאת כדור עם פסים:

מאורע ב' – הוצאת כדור ירוק:

 

כעת נשאל מהי ההסתברות ששני המאורעות יתרחשו בו זמנית?
לפי החפיפה שיש ביניהם אנו רואים כי רק אם נוציא כדור ירוק עם פסים נוכל לומר שגם מאורע א' התרחש וגם מאורע ב' התרחש.
כלומר אנו מחפשים את ההסתברות למאורע שלהלן:

התייחסות ל - 2 מאורעות שהתרחשו בו זמנית

 

גודל המאורע הוא 1

גודל מרחב המדגם הוא 5 (להזכירכם: בכד 5 כדורים)

ולכן ההסתברות שמאורע א' ו – ב' יתרחשו בו זמנית היא `1/5` .