כאשר אנחנו קונים אג”ח אנחנו יכולים לחשב בדיוק כמה נרוויח עד לפדיונה של האג”ח. בדוגמא הקודמת בשעה שדוד קנה את האג”ח ב-900 הוא ידע מראש שיהיו ברשותו במועד הפדיון בעוד שנה, 1,200 ש”ח.

אילו דוד במקום לקנות אג”ח היה מפקיד את הסכום של 900 ש”ח בבנק ומקבל ריבית של 33.3% היו ברשותו בסוף השנה גם כן 1,200 ש”ח. אנו אומרים ש: “33.3% היא התשואה השנתית לפדיון” של האג”ח במועד קנייתו. ובמילים אחרות: האג”ח מעניקה לבעליה רווח (תשואה) של 33.3% לשנה.

“התשואה השנתית לפדיון” היא: אחוז הרווח השנתי הממוצע שהאג”ח תעניק לבעליה, כל שנה, עד למועד פדיונה.

אילו קנה דוד את האג”ח ב-800 ש”ח הייתה התשואה השנתית לפדיון גדלה ל- 50%, כלומר: דוד אמור להרוויח 400 ש”ח על האג”ח שקנה ב-800 ש”ח. אילו קנה את האג”ח ב-1,000 ש”ח הייתה התשואה השנתית לפדיון קטנה עד ל-20%.

התשואה לפדיון משתנה בהתאם למחיר הקנייה של האג”ח.

להבנת המונח נשתמש בדוגמא נוספת (שיש בה אי-דיוק מסוים שיוסבר בהמשך).

נניח שדוד רכש ב-800 ש”ח כמות של 1,000 אג”ח בנות 1 ע.נ., שמועד פדיונן בעוד ארבע שנים והאג”ח נושאת ריבית של 20% לשנה.

נחשב מהם התקבולים שדוד אמור לקבל מן האג”ח במהלך 4 שנים (בהשוואה לתוכנית חיסכון בבנק):

טבלה #3

 

קרן (ש”ח)

ריבית (ש”ח)

סה”כ (ש”ח)

תוכנית חיסכון של 800 ש”ח בבנק (ריבית של 22.5% לשנה)

בסוף השנה הראשונה

 

200

200

שווי התוכנית: 980 ש”ח

בסוף השנה השנייה

200

200

שווי התוכנית: 1,200 ש”ח

בסוף השנה השלישית

200

200

שווי התוכנית: 1,470 ש”ח

בסוף השנה הרביעית

1,000

200

1,200

שווי התוכנית: 1,800 ש”ח

סה”כ

1,000

800

1,800

שווי התוכנית: 1,800 ש”ח

הקרן מוחזרת בסוף השנה הרביעית.

השקעה של 800 ש”ח באג”ח הניבה לדוד בתוך 4 שנים 1,800 ש”ח.

דוד היה יכול לעשות את אותו “קסם” אילו השקיע את הסכום של 800 ש”ח בתכנית חיסכון בבנק (ראה עמודה שמאלית בטבלה) שמעניקה ריבית שנתית של 22.5% (מעוגל), אם ימצא כזאת.

לפיכך, אנו אומרים שהאג”ח שדוד רכש ב-800 ש”ח תעניק לו רווח שנתי ממוצע של 22.5% בכל שנה מארבע שנות חייה של האג”ח.

22.5% היא “התשואה השנתית לפדיון” של האג”ח במועד קנייתה.

שני מקורות תורמים לרווח של דוד:

  1. הריבית שהחברה משלמת על האג”ח.
  2. העובדה שדוד שילם 800 ש”ח עבור אג”ח שתיפדה בסוף ארבע השנים תמורת 1,000 ש”ח.

הסבר לאי דיוק בחישוב

את סכום הריבית בסך 200 ש”ח שדוד מקבל בסוף כל שנה הוא יכול להפקיד בבנק ולקבל גם עליו ריבית כך שבסוף ארבע השנים יעמדו לרשותו יותר מ-1,800 ש”ח. אז גם התשואה לפדיון תעלה מעט מ- 22.5% ל-22.6% (מעוגל).