חברה (“פירמה” בלועזית) היא צורת התאגדות של אנשים שהקימו יחד עסק משותף מתוך מטרה להרוויח כסף. העסק יכול להיות מפעל יצרני כמו “עלית”, חברה למתן שירותים (כמו מכבסה) וכו'. אם החברה גדולה דיה היא יכולה גם להירשם בבורסה.

רווח מהו?

רווח הוא ההפרש בין הכנסות החברה להוצאותיה.

נהוג לחשב את הרווחים בכל פרק זמן מסוים: שנה, חצי שנה או מדי שלושה חדשים. למשל, אם בשנת 1999 מכרה החברה מוצרים בסך 400 מיליון (מ') ש”ח והוצאותיה הסתכמו ב-390 מ' ש”ח, אזי החברה הרוויחה באותה שנה 10 מ' ש”ח.

כל חברה הנסחרת בבורסה בת”א מחויבת לפרסם דו”ח כל רבעון (שלושה חודשים) בו מפורטים, בין השאר, ההכנסות, ההוצאות השונות והרווח לאותה תקופה.

רווח נקי: כשמדברים על הרווח הנקי של חברה הכוונה לרווח לאחר תשלומי מיסים (רווח נטו).

רקע היסטורי

המסחר בניירות ערך בארץ החל עוד בשנות ה-30. הבורסה בתל-אביב נוסדה בשנת 1953. בתחילת פעילותה התרכז עיקר המסחר באיגרות חוב ממשלתיות ומיעוטו במספר מצומצם של מניות.

הגידול בפעילות הבורסה התרחש במהלך שנות ה-70 והגיע לשיא בתחילת שנות השמונים. אחרי התמוטטות שערי המניות ושערי המניות הבנקאיות ב-1983 חלה ירידה חדה בפעילות.

בשלהי שנות השמונים ובשנות ה-90 גדלה בהדרגה כמות המניות הנסחרת וכן הוכנסו שיטות מסחר חדשות ומתקדמות וכלים חדשים כגון אופציות מעו”ף ואופציות שקל/דולר, חוזים עתידיים ונגזרים נוספים עליהם נפרט בהמשך.

הבורסה עצמה הינה חברה ללא כוונת רווח. כל הרווחים מושקעים חזרה בשיפור פעילות הבורסה ואינם מחולקים לחבריה.