עד לפני מספר שנים המידע העיקרי על חברות הנסחרות בארה”ב היה מגיע מהעיתון וממחלקות המסחר של בתי ההשקעות.

כיום מידע רב ניתן לשליפה מרשת האינטרנט – דו״חות כספיים, חדשות הנוגעות לחברה, פרופיל החברה שערי מניות ועוד.

כל מה שנדרש הוא הכרת כתובות של האתרים העיקריים, שבהם ניתן להשיג מידע, וה”טיקר” של החברה.

בפרק זה נתמקד באחד האתרים המרכזיים למידע פיננסי – Yahoo! Finance ומידע אותו ניתן להפיק ממנו. שאר האתרים מספקים מידע דומה או מתמקדים בסוג מסויים של אינפורמציה (עיתוני חדשות, אתרים מיוחדים לגרפים של מניות, אתרים המספקים שערי מניות בזמן אמת וכו').

כתובת האתר: http://finance.yahoo.com

עמוד הפתיחה: בעמוד הפתיחה מוצגים On Line המדדים הראשיים של הבורסות בארה”ב: מדד הדאו- ג'ונס, מדד הנאסד”ק וה- 500 S&P.

כמו כן ישנם קישורים למקורות מידע שונים אותם לא נפרט בפרק זה.

בצד שמאל של העמוד ישנה אפשרות לרשום את הטיקר של החברה עליה מבוקש המידע.

טיקר: look up חיפוש מידע ברשת האינטרנט

לאחר הקשת הטיקר בריבוע הריק ולחיצה על “look up” מופיע עמוד חדש בו מופיעים הפרטים הבאים, לפי הדוגמא בטבלה 1:

בשורה העליונה בטבלה מופיעים שם המניה והטיקר של המניה שנבחרה (במקרה שלנו: צ'ק פוינט – CHKP). מיד לאחר מכן מופיע השער
האחרון בו נסחרה המניה כשלצידו השינוי בשער המניה ביחס לשער הפתיחה של אותו היום. השינוי בשער מצויין הן בדולרים והן באחוזים.
בהמשך הטבלה מפורטים הנתונים הבאים:

  1. Prev close – המחיר שלפני המחיר האחרון המוצג (בדולרים) מחירי העסקאות מוצגים בזמן אמת (real time).
  2. שער ה BID – השער הגבוה ביותר שבו מישהו מוכן לקנות את המניה ברגע נתון. לצד השער מופיעים מספר המניות המוצעות בשער הרלוונטי (במקרה שלנו ישנו קונה המוכן לקנות 300 מניות של חברת צ'ק פוינט במחיר של 55.8 דולר למניה).
  3. שער ה ASK – השער הנמוך ביותר שבו מישהו מוכן למכור את המניה ברגע הנתון. לצד השער מופיעים כמות המניות המוצעות בשער הרלוונטי
  4. Day range -טווח השערים בו נסחרה המניה באותו יום מסחר.
  5. 52 Week Range – טווח השערים (המחיר הגבוה ביותר והמחיר הנמוך ביותר) בהם נסחרה המניה בשנה האחרונה.
  6. Volume – מספר המניות שהחליפו ידיים עד לאותו הרגע.
  7. Market Capital – שווי השוק של החברה בהתאם לשער האחרון שלה.
  8. P/E – מכפיל הרווח של החברה.
  9. ESP – Earning Per Share – הרווח למניה שהוא סך הרווח הנקי של החברה מחולק במספר המניות המונפקות שלה.
  10. Div & Yield – התשואה שנבעה למשקיע כתוצאה מחלוקת דיבידנד ע”י החברה. במידה ומצויין NA הכוונה היא שהחברה לא חילקה דיבידנד בשנה האחרונה.

מימין לטבלה מוצג גרף של מחיר המניה. ברירת המחדל היא הגרף היומי אך בראש הגרף ניתן לקבל מידע על שערי המניה בחתכי זמן שונים (יום, שבוע, חודש, 3 חודשים,שנה שנתיים ויותר)

טבלה 1 :נתוני חברת צ'ק-פוינט (טיקר – CHKP) ליום 06/10/2017 כפי שהופיעו באתר Yahoo!

טבלת נתוני חברת צ'ק פוינט טיקר

סעיף ה-Analysts כולל נתונים חשובים מתוך עבודות מחקר שפורסמו לגבי החברה. המידע כולל את הרווחים ברבעון ובשנה האחרונה, הרווחים החזויים לרבעונים ולשנים הבאות וכן ריכוז של המלצות האנליסטים השונות. בנוסף מצויין מחיר היעד אליו מעריכים האנליסטים שהחברה תגיע בתקופה הבאה. במידה ומחיר היעד גבוה ממחירה הנוכחי של המניה, יתן האנליסט המלצת קניה למניה ( )
BUY .במידה ומחיר היעד נמוך ממחירה הנוכחי של המניה יתן האנליסט המלצת מכירה למניה (SELL). במידה ומחיר המניה קרוב למחיר היעד שלה ההמלצה תהיה “החזק” (HOLD).

                                            

כמו כן תחת סעיף Profile – מופיע פרופיל החברה כולל תאור פעילותה העסקית

לדוגמא – פרופיל חברת טבע:

Address: 5 Basel Street, PO Box 3190
Petach Tikva 49131, Israel Phone: (972) 3 926-7267
Sector: Healthcare Industry: 
Biotechnology & Drugs Employees:
Website: http://www.tevapharm.com