כפי שכבר הסברנו, הרווח הוא ההפרש בין ההכנסות להוצאות בתקופה מסוימת. החברה יכולה לחלק את כספי הרווח לבעלי המניות או להשתמש בכסף כדי להמשיך ולפתח את החברה. כאשר החברה מחלקת חלק מהרווח (או את כולו) לבעלי המניות, אנו משתמשים במונח הלועזי “החברה מחלקת דיבידנד”.

בבורסה אנו מבחינים בשלושה סוגים של חברות:

  1. חברות שמקדישות את כל כספי הרווח שלהן להרחבת החברה ואינן מחלקות דיבידנד לבעלי המניות.
  2. חברות שמקדישות את רוב כספי הרווח שלהן לפיתוח החברה ורק את המעט הן מחלקות כדיבידנד.
  3. חברות שמחלקות חלק ניכר מן הרווח כדיבידנד.

לדוגמא, אם חברת “א -ב מחשבים” הרוויחה בשנת 2017 6,000 ש”ח היא יכולה לקנות בסכום זה מחשבים חדשים, או לעבור למשרד גדול יותר, או לחילופין לחלק את הכסף לבעלי המניות, כלומר לחלק “דיבידנד”.

  • האם בעלי המניות מפסידים אם החברה אינה מחלקת דיבידנד?
    לא בהכרח. כספי הרווח מושקעים בפיתוח החברה, ואם ההשקעה תעלה יפה יעלה גם שווי החברה ואיתו מחיר המניות שלה וכך יצאו בעלי המניות נשכרים, לפעמים אף יותר משהיו נשכרים אילו קיבלו דיבידנד.
  • האם בעלי המניות מרוויחים כאשר החברה מחלקת דיבידנד?
    גם במקרה זה, בדומה למצב בו מחלקת החברה מניות הטבה, אין למשקיעים רווח ממשי. לאחר חלוקת הדיבידנד יורד מחיר המניה כך שסכום מחיר המניה החדש והדיבידנד שווה למחיר המניה המקורי.