תהליך בו חברה משלמת לבעלי המניות כספים מתוך הרווחים שצברה. התשלומים המחולקים נקראים “דיבידנד”.