רקע

מקרא
מוצרים כולל גם שירותים
מ.פ. מגזר פרטי
מ.צ. מגזר ציבורי
מד' מיליארד
ת תמ”ג
י יבוא

תרשים 20 , שהוא פרי פיתוח שלנו, מציג בצורה מרוכזת את מכלול הפעילות הכלכלית שהתרחשה בישראל במהלך שנת 2002.  
ראוי להדגיש 2 עובדות ביחס לאיור.

  1. הנתונים מבוססים על אומדנים שבחלקם גסים מאוד.
  2. הנתונים נקובים במיליארדי דולר ומעוגלים למיליארדים שלמים.
השימוש בדולרים מעוגלים מאפשר להרחיב את “שולי העיגול”.
כפי שהדגשנו בהקדמה, העיגול מאפשר להתמקד בעיקר, על חשבון פרטים , שלקורא מהשורה אינם משמעותיים.
נקווה שעם הזמן נוכל לשפר את רמת הדיוק.

תרשים 20 מחולק ל-3 חלקים:

חלק I – מוצרים שמקורם ביבוא

חלק I מציג את המוצרים המיובאים לישראל תוך מיונם ל-5 קבוצות עיקריות. כל פריטי היבוא, זורמים לפירמות המקומיות ולמגזר הציבורי ונטמעים בתוך המוצרים והשירותים שהם מפיקים. סה”כ היבוא הסתכם ב 49 מד' $.

חלק II – סה”כ המקורות

חלק II נותן ביטוי לסה”כ המוצרים (כולל שירותים) שהופקו בישראל.

מרבית המוצרים הם פרי ייצור עצמי המשלבים בתוכם מרכיבים ופריטים מיבוא.

ומקצתם כוללים מוצרי צריכה (גמורים) שמקורם ביבוא, כשהתוספת הישראלית (“המרכיב הישראלי”) מתבטאת בפעילות המסחרית הכרוכה ביבוא ושיווק המוצרים. “המרכיב הישראלי” נע בד”כ בין 10%-20% ממחיר המוצר לצרכן.

במסגרת חלק II ישנה הבחנה בין 2 קבוצות של מוצרים.

  1. מוצרים שהופקו במגזר הפרטי (מ.פ) ( 131 מד' $)
  2. מוצרים שמקורם במגזר הציבורי (מ.צ) ( 22 מד' $)

במסגרת כל מגזר מפורטים הענפים הכלולים בו ותרומת כל אחד מהם למקורות. (כל מלבן מייצג ענף). במלבן מפורט התמ”ג של הענף והיבוא אליו. הסיכום של השניים משקף את סך המקורות שהענף תרם. במרבית ענפי המגזר הציבורי אין יבוא. מקורות בהיקף של 10 מד' $ שמקורם במ.פ., הופנו למ.צ.

חלק III – השימוש במקורות

חלק III מפרט כיצד השתמשנו במקורות (=המוצרים שהופקו במדינה).

ניתן לראות שהמקורות מופנים לשימושם של 3 קבוצות.

  1. משקי הבית – אליהם מופנים כל מוצרי הצריכה והשירותים.
  2. מגזר עסקי – שאליו מופנים כל מוצרי ההשקעה.
  3. יצוא –שאליו מופנים מוצרים מכל תחומי הפעילות (מוצרי צריכה,מוצרי השקעה ושירותים)


תרשים 20

ישראל 2002 – מקורות ושימושים
(מחירים שוטפים במיליארדי דולרים)