לפני שנתוני עיסקה כלשהי נרשמים ב-2 הכרטיסים המלווים אותה, הם נרשמים תחילה בטבלת שורות שנקראת יומן.
כל שורה ביומן, מיועדת לרישום נתוניה של עיסקה כלשהי.
לאחר הרישום ביומן הנתונים מועברים אוטומטית ל-2 הכרטיסים המתאימים.
הרישום ביומן הוא בסדר כרונולוגי על פי מועד קבלת מסמכי העיסקה.

 דוגמא:

להלן אירועים שהתרחשו בחודש מאי 2001 בחברת “כסאות ישראל “:

 1. בתאריך 1.5 החברה קנתה 100 ק”ג עץ מהספק “עצי אפריקה” בסך כולל של 2,000 ₪.  מספר החשבונית (שהתקבלה): 9270.
 2. בתאריך 2.5 החברה קיבלה חשבונית מחברת החשמל על-סך 800 ₪, בגין צריכת חשמל בחודשים מרץ-אפריל 2004.  מספר החשבונית:  23811.
 3. בתאריך 5.5 החברה מכרה 20 כסאות ללקוח “קפה ומאפה” בסך כולל של 1,000 ₪. מספר החשבונית (שהונפקה): 122.
  החברה מכרה כסאות לחברת קפה ומאפה, לכן קפה ומאפה הם בחשבון החובה (הם קיבלו).
  חשבון חובה מציין שמי שחשבון חובה חייב משהו – ובדוגמה שלנו קפה ומאפה תהיה חייבת לשלם בגין הכסאות שניתנו לה.
  קפה ומאפה קיבלה כסאות (חיוב).
  היא אמורה בעתיד לתת תמורתם כסף (זיכוי).
 4. בתאריך  9.5 החברה שילמה למשה כהן שכר עבודה בסך  2,000 ₪ באמצעות שיק שמספרו 123456.  

רישום האירועים ביומן ייעשה כך:

מספר סידורי

תאריך

חשבון חובה

(כרטיס מקבל)

חשבון זכות

(כרטיס נותן)

אסמכתא

פרטי העיסקה

סכום

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

1.5

קניית חומרי גלם

עצי אפריקה (ספק)

9270

100 ק”ג עץ

2,000 ₪

2

2.5

הוצאות חשמל

חב'  החשמל (ספק)

23811

צריכת חשמל

01 / 3-4

800 ₪

3

5.5

קפה ומאפה (לקוח)

מכירות

122

מכירת 20 כסאות

1,000 ₪

4

9.5

משה כהן

חשבון עו”ש

123456

שכר עבודה למשה כהן

2,000 ₪

כל שורה ביומן מועברת אוטומטית ל-2 הכרטיסיות המפורטות בטורים (3) ו-(4) לעיל,  באופן המפורט להלן:

לצורך הפשטות אנו מניחים שבכל אחד מהכרטיסים בדוגמאות להלן, היתרה, לפני התוספת שלנו, עומדת על אפס.

 1. שורה ראשונה ביומן:

כרטיס  קניית חומרי גלם

פרטים

חובה

זכות

יתרה

תאריך

אסמכתא

חשבון נגדי

פרטי העיסקה

1.5

9270

עצי אפריקה (ספקים)

100 ק”ג עץ

2,000 ₪

 

ח 2,000 ₪

כרטיס  עצי אפריקה (ספק)

פרטים

חובה

זכות

יתרה

תאריך

אסמכתא

חשבון נגדי

פרטי העיסקה

1.5

9270

קניית חומר גלם

100 ק”ג עץ

 

2,000

2,000 ₪

 

 1. שורה שנייה ביומן:

כרטיס  הוצאות  חשמל

פרטים

חובה

זכות

יתרה

תאריך

אסמכתא

חשבון נגדי

פרטי העיסקה

2.5

23811

חברת החשמל (ספקים)

צריכת חשמל  01 / 3-4

800 ₪

 

ח 800 ₪

כרטיס  חברת החשמל (ספק)

פרטים

חובה

זכות

יתרה

תאריך

אסמכתא

חשבון נגדי

פרטי העיסקה

2.5

23811

הוצאות חשמל

צריכת חשמל  01 / 3-4

 

800 ₪

800 ₪

 

 1. שורה שלישית ביומן:

כרטיס  קפה ומאפה (לקוח)

פרטים

חובה

זכות

יתרה

תאריך

אסמכתא

חשבון נגדי

פרטי העיסקה

5.5

122

מכירות

מכירת 20 כסאות

1,000 ₪

 

ח 1,000 ₪

כרטיס  מכירות

פרטים

חובה

זכות

יתרה

תאריך

אסמכתא

חשבון נגדי

פרטי העיסקה

5.5

122

קפה ומאפה (לקוח)

מכירת 20 כסאות

 

1,000 ₪

1,000 ₪

 

 1. שורה רביעית ביומן:

כרטיס  משה כהן (עובד)

פרטים

חובה

זכות

יתרה

תאריך

אסמכתא

חשבון נגדי

פרטי העיסקה

9.5

123456

חשבון עו”ש

שכר עבודה

2,000 ₪

 

ח 2,000 ₪ 

כרטיס  חשבון עו”ש

פרטים

חובה

זכות

יתרה

תאריך

אסמכתא

חשבון נגדי

פרטי העיסקה

9.5

123456

משה כהן

שכר עבודה

 

2,000 ₪

2,000 ₪