בחלק הקודם למדנו על מאורעות משלימים.
בחלק זה נמשיך לעסוק ביחסים בין שני מאורעות.

במהלך חלק זה נשתמש בניסוי של הוצאת כדור מכד.

תאור הניסוי: נניח כי יש לנו כד ובו 5 כדורים.

אנו שולחים יד אל תוך הכד (כשעינינו מכוסות) ושולפים כדור אחד באופן מקרי.

באמצעות ניסוי זה נדגים את המונחים והחישובים שבחלק  זה.