תהליך של הפקת מוצר כלשהו (רהיט, בגד, מוצר חשמלי, וכו'), בדרך-כלל על מנת למכור אותו ולקבל עבורו תמורה כספית.