הציבור יכול לראות את המתרחש במהלך המסחר באמצעות אפליקציות מסחר הנמצאות באתרי האינטרנט הפיננסים. כל האופציות נסחרות בו זמנית.

בטבלאות השונות יצויינו בדר”כ שם האופציה (הכולל את המדד/ נכס הבסיס עליו היא נסחרת ואת מחיר ותאריך הפקיעה), ערך הבסיס שלה, השער האחרון שבו היא נסחרה, ומחזור המסחר באופציה הספציפית.

מונח נוסף הקשור לאופציות הוא “הדלתא” של האופציה.

“דלתא” של אופציה – השינוי שיהיה במחיר האופציה כאשר מחיר נכס הבסיס שלה ישתנה בנקודה אחת. שיעור הדלתא הינוה בין 0 למינוס 1 כאשר מדובר באופציות PUT ובין אפס לפלוס 1 כאשר מדובר באופציות CALL . אם הדלתא שווה ל 75.0 הכוונה היא ששינוי של נקודה אחת במדד המעו”ף ישנה את מחיר האופציה ב 0.75 ₪. את הדלתא יש להכפיל במספר יחידות נכס הבסיס. כיוון שנכס הבסיס במסחר באופציות הינו 100 יחידות, הדלתא תנוע בין 100+ ל 100-.

 

בטבלה זו

אופציות מדד מעו”ף 25
זמן אופציה בסיס נמוך גבוה אחרון מכירה קניה שער-1 שער-2 פתיחה עסקות
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1346 C 001 JUL 39002 38600
1311 C 320 JUL ט.נקבע
1005 P 320 JUL 82 80 80 80 80 2
1311 C 330 JUL ט.נקבע
1313 P 330 JUL 132 120 400 140 140 130 120 6
1005 C 340 JUL 5200
1439 P 340 JUL 212 190 250 195 195 195 195 200 35
1005 C 350 JUL 5064
1440 P 350 JUL 312 280 380 280 280 280 280 290 43
1204 C 360 JUL 4235 3840 4300 3840 3840 3840 4300 13
1451 P 360 JUL 480 440 560 470 470 460 440 450 500 72
1320 C 370 JUL 3466 3040 3540 3180 3180 3160 3540 43
1451 P 370 JUL 700 660 840 680 690 660 700 134
1416 C 380 JUL 2860 2380 2980 2980 2940 2900 2700 80
1436 P 380 JUL 1003 950 1200 950 960 960 2640 170
1449 C 390 JUL 2247 1840 2340 2120 2120 2100 2060 79
1446 P 390 JUL 1379 1350 1640 1360 1360 1360 1360 1540 130
1449 C 400 JUL 1727 1360 1720 1560 1600 1580 1560 1560 1460 138