הטבלה מחולקת ל- 2 טורים :

טור 1 – הערך (מבוטא בסטיות תקן)
  • בשורה הראשונה הערך = 3.0- 
  • בשורה שמתחתיו הוא 2.9- , תוספת של 0.1 סטיות תקן.
  • בשורה השלישית הוא 2.8- , שוב תוספת של 0.1 סטיות תקן וכך משורה לשורה הערך עולה ב – 0.1 סטיות תקן, עד שבשורה האחרונה הוא מגיע ל – 3.0 סטיות תקן.

טור 2 – הסתברות (=שטח העקום שמשמאל לערך)
  • בכל שורה נקוב השטח שמשמאל לערך.



‚

טבלת ההתפלגות הסטנדרטית


הערך

(בסטיות תקן)

הסתברות
(=שטח העקום שמשמאל לערך)

-3.0

0.0013

-2.9

0.0019

-2.8

0.0026

-2.7

0.0035

-2.6

0.0047

-2.5

0.0062

-2.4

0.0082

-2.3

0.0107

-2.2

0.0139

-2.1

0.0179

-2.0

0.0228

-1.9

0.0287

-1.8

0.0359

-1.7

0.0446

-1.6

0.0548

-1.5

0.0668

-1.4

0.0808

-1.3

0.0968

-1.2

0.1151

-1.1

0.1357

-1.0

0.1587

-0.9

0.1841

-0.8

0.2119

-0.7

0.2420

-0.6

0.2743

-0.5

0.3085

-0.4

0.3446

-0.3

0.3821

-0.2

0.4207

-0.1

0.4602

0.0

0.5000

0.1

0.5398

0.2

0.5793

0.3

0.6179

0.4

0.6554

0.5

0.6915

0.6

0.7257

0.7

0.7580

0.8

0.7881

0.9

0.8159

1.0

0.8413

1.1

0.8643

1.2

0.8849

1.3

0.9032

1.4

0.9192

1.5

0.9332

1.6

0.9452

1.7

0.9554

1.8

0.9641

1.9

0.9713

2.0

0.9772

2.1

0.9821

2.2

0.9861

2.3

0.9893

2.4

0.9918

2.5

0.9938

2.6

0.9953

2.7

0.9965

2.8

0.9974

2.9

0.9981

3.0

0.9987

 

דוגמאות:

שאלה: מה ההסתברות לקבל ערכים נמוכים מ – 1?
תשובה: 0.8419

נתבונן בטבלה בשורה של הערך 1.0 (מסומן ב-אדום) ההסתברות הכתובה לצד 1.0 בטור 2 (0.8413) היא ההסתברות. כלומר, יש סיכוי של 0.8413 לקבל ערכים נמוכים מ-1. או במילים אחרות ההסתברות היא מעל 84.13%.

 

שאלה: מה ההסתברות לקבל ערכים נמוכים מ – 0.5?
תשובה: 0.6915
ההתפלגות הסטנדרטית
הסבר: מסתכלים בטבלה בהסתברות הכתובה בטור 2 לצד הערך – 0.5.