הציבור יכול לראות את המתרחש במהלך המסחר באמצעות אפליקציות מסחר הנמצאות באתריהאינטרנט הפיננסים. כל האופציות נסחרות בו זמנית.
בטבלאות השונות יצויינו בדר”כ שם האופציה )הכולל את המדד / נכס הבסיס עליו היא נסחרת ואת מחיר ותאריך הפקיעה(, ערך הבסיס שלה, השער האחרון שבו היא נסחרה, ומחזור המסחר באופציה הספציפית.מונח נוסף הקשור לאופציות הוא “הדלתא” של האופציה.
“דלתא” של אופציה – השינוי שיהיה במחיר האופציה כאשר מחיר נכס הבסיס שלה ישתנה בנקודה אחת. שיעור הדלתא הינוה בין 0 למינוס 1 כאשר מדובר באופציות PUT ובין אפס לפלוס 1 כאשר מדובר באופציות CALL .
אם הדלתא שווה ל-75.0 הכוונה היא ששינוי של נקודה אחת במדד המעו”ף ישנה את מחיר האופציה ב-75.0 ש”ח.
את הדלתא יש להכפיל במספר יחידות נכס הבסיס. כיוון שנכס הבסיס במסחר באופציות הינו 100 יחידות, הדלתא תנוע בין 100 + ל-100.

טבלת אופציות המעו”ף כפי שהיא מופיעה באתר הבורסה לני”ע

טבלת אופציות המעוף כפי שמופיע באתר הבורסה