נתונים על ניירות הערך מתפרסמים “און ליין” (בזמן אמיתי) באתרים כלכליים, באתרי האינטרנט של הבנקים ושל חלק מהחברות העוסקות במסחר בניירות ערך וכן באתר הבורסה לני”ע של ת”א. באתר הבורסה מתפרסמים בנוסף לנתוני המסחר גם נתונים רבים נוספים על כל נייר ערך הנסחר בשוק ההון.

כתובת העמוד הראשי של אתר זה הינה: www.tase.co.il (האותיות tase הינם ראשי התיבות של Tel Aviv Stock Exchange).

בדף הפתיחה , מצד ימין מתחת ללוגו הבורסה לני”ע מופיעים מספר באנרים שימושיים:

בועה - מאיה מערכת אינטרנט להודעות – “מאיה – מערכת אינטרנט להודעות” : לחיצה על תווית זו תוביל אותנו לאתר שבו מפורסמים כל הדיווחים של החברות הציבוריות ובכללן הדו”חות הכספיים שמספקים מידע מקיף ונרחב על כל חברה.

הטבלה הבאה ממספקת מידע נרחב נוסף על ניירות הערך הנסחרים. אנו נתרכז במידע המופיעה בתוית “נתוני מסחר”

טבלת נתוני מסחר

הסבר לטבלת נתוני המסחר כפי שמתפרסמים באתר הבורסה לני”ע:

ניתן לפלח את הטבלה על פי סוגי ניירות הערך (טבלת נתוני מסחר למניות בלבד, טבלה לאיגרות חוב, טבלה לאופציות וכן הלאה). כמו כן ניתן לבחור נייר ערך ספציפי ע”י הקלדת שמו וכך לקבל את פרטי הנייר הרלוונטי בלבד.

הטבלה שלהלן הינה דוגמא לטבלה הכוללת את כל ניירות הערך (מתוך אתר הבורסה לני”ע: www.tase.co.il).

‏‏טבלת רשימות ניירות ערך

הטבלה מספקת מידע על נתוני המסחר ביום הרלוונטי כאשר הנתונים מעודכנים כמעט בזמן אמיתי (ישנה השהיה של מספר דקות)

בטור 1: “שם” – מופיעה שם נייר הערך.
בטור 2: “סימול” – מופיעה שם מקוצר לנייר הכולל גם קיצור לסוג הנייר (ק' – אג”ח, א' – אופציה, ה' – אג”ח להמרה)
טור 3: “מספר ני”ע” – לכל נייר ערך הנסחר בבורסה ישנו מספר המהווה מעין “תעודת זהות” של נייר הערך. כאשר מבקשים להעביר הוראת קניה או מכירה בנייר מסויים יש להעביר את מספר נייר הערך ולא את שמו.
טור 4: “סוג הנייר” – מהו סוג נייר הערך, האם מדובר במניה, איגרת חוב, אופציה וכו'.
טור 5: “שער אחרון” – השער של הפעולה האחרונה שנעשתה בנייר. שער זה מבוטא באגורות כך שאם השער של מניית אאורה הינו 141 אגורות המשמעות היא שכדי לקנות מניה אחת של אאורה אנו נשלם 1.4 ₪.
טור 6: “שינוי באחוזים” – שינוי באחוזים ביחס למחיר הפתיחה של נייר הערך.
טור 7: “מחזור מסחר” – מהו היקף המסחר (התמורה הכספית) בנייר הערך הספציפי נכון לשעה המדווחת. בסוף היום .היקף המסחר שיופיע יהווה את היקף המסחר היומי לאותו הנייר. היקף המסחר מדווח באלפי ₪ כך שאם היקף המסחר בנייר ערך מסויים היה 1,350 הכוונה היא שהיקף המסחר היה 1.35 מיליון ₪.
טור 8: “זמן עיסקה אחרונה” – השעה בה בוצעה העיסקה האחרונה באותו נייר ערך.
טור 9: “!” – לחיצה על סימן הקריאה יפתח מסך נוסף שבו נתונים רבים נוספים על נייר הערך ובהם: תיאור קצר של החברה ותחום העיסוק שלה, שווי השוק של החברה¹, תשואת נייר הערך מתחילת החודש² ומתחילת השנה³, שער גבוה / נמוך יומי⁴, גרפים ונתונים כספיים ועוד.
טור 10: “+” – מאפשר להוסיף את נייר הערך לתיק השקעות אישי , תיק המורכב מניירות ערך אחריהם אנו
מעוניינים לעקוב,

תזכורת למונחים:
1. שווי שוק – מכפלה של כמות המניות שהחברה הנפיקה לשער הנוכחי של המניה. שווי זה מתעדכן בכל יום בהתאם לשינוי בשער המניה.
2. תשואה חודשית – מציג את שיעור השינוי באחוזים בשער נייר הערך מתחילת החודש ועד לאותו הרגע.
3. תשואה שנתית – שיעור השינוי באחוזים של נייר הערך מתחילת השנה הקלנדרית ועד לאותו הרגע.
4. שער נמוך/גבוה יומי – השער הגבוה/הנמוך ביותר שבו נסחר נייר הערך באותו היום.