לא כל אחד רשאי להקים ולנהל קרן נאמנות. יש מערכת שלמה של חוקים, תקנות ונהלים המבטיחה לחלוטין את כספי המשקיעים בקרן. 

  • קבלת אישורים: מי שמקים קרן נאמנות צריך תחילה לקבל אישורים מן ה – “רשות לני”ע” ומן ה”אגף לשוק ההון” במשרד האוצר. עליו להוכיח להם שהוא גוף אמין ומקצועי. מנהל הקרן מחויב להגיש ל – “רשות לני”ע” דו”חות תקופתיים.
  •  בחירת שם הקרן: בדרך כלל, שם הקרן מורכב משם המנהל ותחום ההתמחות. לדוגמא: “פסגות מניות”.
  • בחירת הבנקאי: הקרן בוחרת את הבנק שבו היא מעוניינת לפתוח ולנהל את פיקדון הקרן. מנהל הקרן מוסר את “מפתח הפיקדון” לידי הבנק. הבנק הוא האחראי הבלעדי לכספי הפיקדון. מנהל הקרן אינו רשאי ואינו יכול למשוך מהפיקדון אפילו אגורה אחת.
  • בחירת הנאמן: כל קרן חייבת למנות נאמן שהוא בדרך כלל בנק או משרד גדול של רואי חשבון. תפקיד הנאמן להשגיח שמנהל הקרן פועל על-פי החוקים והנהלים.
  • מגבלות על מנהל הקרן: מנהל הקרן רשאי אך ורק לקנות ולמכור ני”ע – לפי הבנתו המקצועית – במסגרת הפיקדון של הקרן, בכפוף להוראות התשקיף של הקרן (יוסבר בהמשך). הוא אינו יכול למשוך כסף מן הפיקדון. 
  • דוגמא להקמת קרן נאמנות: יועץ השקעות ותיק בשם בן- מלך החליט להקים בתחילת שנת 2017 קרן נאמנות חדשה בשם “אביבית”, וקיבל אישורים מטעם כל הגופים המוסמכים. בן-מלך פתח את פיקדון הקרן בבנק “איגוד” ובחר בבנק “מזרחי” להיות נאמן לכספי הקרן. ליורם, מירב ואלון יש כסף, אבל הם אינם יודעים במה להשקיעו. לכן החליט כל אחד מהם, להשקיע את כספו בקרן “אביבית”. 

יורם:   500 ש”ח
מירב:  400 ש”ח
אלון:   100 ש”ח   
סה”כ: 1,000 ש”ח

כל הכסף נכנס לחשבון הקרן. בן- מלך, מנהל הקרן, החליט לרכוש בכסף את ניירות הערך האלה: 

שם ני”ע

כמות (ע.נ.)

שער (אגורות)

סה”כ שווי כספי

“אסם” מ”ר 1

100 ע.נ.

200 אג'

200 ש”ח

“בזק” מ”ר 1

100 ע.נ.

300 אג'

300 ש”ח

“בתי זיקוק”

100 ע.נ.

300 אג'

300 ש”ח

אג”ח “שחר”

200 ע.נ.

100 אג'

200 ש”ח

סה”כ

 

 

1,000 ש”ח

המפתח לחשבון הקרן הוא בידי בנק “איגוד” המשמש בנקאי של הקרן.

כיצד מצטרפים לקרן

פשוט מאוד. אתה מבקש מפקיד ניירות הערך בסניף הבנק שלך לקנות לך “יחידות השתתפות” בקרן שאתה מעוניין, למשל בקרן “אביבית” בסכום של 100 ש”ח. הכסף עובר מהפיקדון בסניף הבנק שלך לפיקדון הקרן. הקרן מנפיקה לך בתמורה יחידות השתתפות בקרן, ומעבירה אותן לפיקדון ניירות הערך בסניף הבנק שלך. יחידות ההשתתפות הן ההוכחה לבעלות על הכסף שלך בקרן. כמה יחידות השתתפות מגיעות לך?
סבלנות.