בד”כ כרטיסי הוצאות משקפים רק “קבלה” (של חומרי גלם ו/או שרותים), כפי שניתן לראות בכרטיסים של הוצאות חשמל וקניית עצים.

כרטיס הוצאות חשמל

 

 

 

כרטיס קניית עצים

פרטים

חובה

זכות

יתרה

פרטים

חובה

זכות

יתרה

פרטי העיסקה

ח-ן נגדי

פרטי העיסקה

ח-ן נגדי

צריכת חשמל 00 / 1-2

חברת החשמל

1,000

 

 

ח 1,000

 

קניית 50 ק”ג עצים

עצי אפריקה

2,500

 

ח 2,500

צריכת חשמל

00 / 3-4

חברת החשמל

1,500

 

ח 2,500

קניית 60 ק”ג עצים

עצי הגולן

3,000

 

ח 5,500

צריכת חשמל 00 / 5-6

חברת החשמל

2,000

 

ח 4,500

קניית 100 ק”ג עצים

עצי אפריקה

5,500

 

ח 11,000

 

לכל סוג של הוצאה פותחים כרטיס נפרד.