הכרטיס שיתרתו מועברת נקרא כרטיס מעביר.
הכרטיס שאליו מועברות היתרות, נקרא כרטיס קולט.

הרישום החשבונאי המתלווה לפעולת הריכוז

כאשר היתרה בכרטיס המעביר היא יתרת חובה, היא מועברת לטור החובה בכרטיס הקולט.
כאשר היתרה בכרטיס המעביר היא יתרת זכות, היא מועברת לטור הזכות  בכרטיס הקולט.
במקביל, הכרטיס שמעביר יתרת חובה, מזוכה באותו סכום, והכרטיס שמעביר יתרת זכות מחויב באותו סכום – כך שהיתרה בכרטיס המעביר תהיה 0.

דוגמאות:

 1. העברת יתרות מהכרטיסים: עצים, דבק, ומסמרים, לכרטיס: חומרי גלם.

  כרטיס חומרי גלם
  פרטים חובה זכות יתרה
  פרטי העיסקה ח-ן נגדי
  העברת יתרה עצים 1,000 ח 1,000
  העברת יתרה דבק 400 ח 1,400
  העברת יתרה מסמרים 100 ח 1,500

  כרטיס עצים
  פרטים חובה זכות יתרה
  פרטי העיסקה ח-ן נגדי
  קניית 10 ק״ג עץ עצי הגליל 300 ח 300
  קניית 20 ק״ג עץ עצי משה 200 ח 500
  קניית 30 ק״ג עץ עצי מרים 500 ח 1,000
  העברת יתרה חומרי גלם 1,000 0

  כרטיס דבק
  פרטים חובה זכות יתרה
  פרטי העיסקה ח-ן נגדי
  קניית 5 ק״ג דבק דבק אמיתי 300 ח 300
  קניית 1 ק״ג דבק דבק אמיתי 100 ח 400
  העברת יתרה חומרי גלם 400 0

  כרטיס מסמרים
  פרטים חובה זכות יתרה
  פרטי העיסקה ח-ן נגדי
  קניית 1,000 מסמרים הום סנטר 100 ח 100
  העברת יתרה חומרי גלם 100 0
 2. העברת יתרות מהכרטיסים: (מכירת) כסאות, (מכירת) שולחנות, (מכירת) ארונות, לכרטיס: מכירות.

  כרטיס מכירות
  פרטים חובה זכות יתרה
  פרטי העיסקה ח-ן נגדי
  העברת יתרה כסאות 600 600
  העברת יתרה שולחנות 1,000 1,600
  העברת יתרה ארונות 3,000 4,600

  כרטיס (מכירות) כסאות 
  פרטים חובה זכות יתרה
  פרטי העיסקה ח-ן נגדי
  מכירת 5 כסאות קפה ומאפה 200 200
  מכירת 10כסאות רהיטי משה 400 600
  העברת יתרה מכירות 600 0

  כרטיס (מכירות) שולחנות 
  פרטים חובה זכות יתרה
  פרטי העיסקה ח-ן נגדי
  מכירת שולחן משה לוי 400 400
  מכירת 2 שולחנות קפה ומאפה 600 1,000
  העברת יתרה מכירות 1,000 0


  כרטיס (מכירות) ארונות
  פרטים חובה זכות יתרה
  פרטי העיסקה ח-ן נגדי
  מכירת 5 ארונות רהיטי מזרחי 1,500 1,500
  מכירת 4 ארונות רהיטי הגליל 1,200 2,700
  מכירת 1 ארון רהיטי מזרחי 300 3,000
  העברת יתרה מכירות 3,000 0

הרישום בכרטיסים

נעקוב אחרי שני הכרטיסים: עצים וחומרי גלם (בדוגמא 1 לעיל).

כרטיס מקבל

`larr`

 כרטיס נותן
יתרה זכות חובה פרטים
ח-ן נגדי פרטי העיסקה
ח 300 300 עצי הגליל קניית 10 ק״ג עץ
ח 500 200 עצי משה קניית 20 ק״ג עץ
ח 1,000 500 עצי מרים קניית 30 ק״ג עץ
0 1,000 חומרי גלם העברת יתרה

 

 

 

 

 

כרטיס עצים

יתרה

זכות

חובה

פרטים

ח-ן נגדי

פרטי העיסקה

ח 300

 

300

עצי הגליל

קניית 10 ק”ג עץ

ח 500

 

200

עצי משה

קניית 20 ק”ג עץ

ח 1,000

 

500

עצי מרים

קניית 30 ק”ג עץ

0

1,000

 

חומרי גלם

העברת יתרה 

כרטיס נותן `uarr`
כרטיס מקבל `darr` 

כרטיס חומרי גלם

יתרה

זכות

חובה

פרטים

ח-ן נגדי

פרטי העיסקה

ח 1,000

 

1,000

עצים

העברת יתרה

הכרטיס עצים נמצא ביתרת חובה (1,000 ₪) שמשמעותה שהכרטיס קיבל סחורה, והוא כביכול אמור להחזירה (או שווה כסף שלה). פעולת העברת היתרה היא בחזקת העברת שווי הסחורה מכרטיס עצים לכרטיס חומרי גלם והוא זה שאמור (כביכול) פעם להחזיר את הסחורה או לשלם עבורה. 

ולסיכום: כרטיס עצים נותן סחורה ומזוכה, וכרטיס חומרי גלם מקבל (כביכול) סחורה ומחויב.

כל מה שעליכם לזכור הוא שיתרת החובה הולכת לטור החובה 

נעקוב אחרי שני הכרטיסים: מכירת שולחנות, ו-מכירות (בדוגמא 2 לעיל).

כרטיס (מכירת) שולחנות

יתרה

זכות

חובה

פרטים

ח-ן נגדי

פרטי העיסקה

400

400

 

משה לוי

מכירת שולחן

1,000

600

 

קפה ומאפה

מכירת 2 שולחנות

0

 

1,000

מכירות

העברת יתרה

כרטיס מקבל `uarr`
כרטיס נותן `darr` 

כרטיס מכירות

יתרה

זכות

חובה

פרטים

ח-ן נגדי

פרטי העיסקה

1,000

1,000

 

שולחנות

העברת יתרה

הכרטיס (מכירת) שולחנות נמצא ביתרת זכות (1,000 ₪) שמשמעותה, שהכרטיס נתן  סחורה, והוא כביכול אמור לקבלה חזרה (או שווה כסף שלה).

פעולת העברת היתרה היא בחזקת קבלת שווי הסחורה מכרטיס מכירות והוא זה שאמור (כביכול) לקבל פעם את הסחורה או לקבל שווה ערך שלה. ולסיכום: כרטיס מכירת שולחנות מקבל שווי סחורה ומחויב וכרטיס מכירות נותן שווי  סחורה ומזוכה.

כל מה שעליכם לזכור הוא שיתרת זכות הולכת לטור הזכות 

 

התאמות

חשוב לציין כי כל הפעילות של הנהלת החשבונות מלווה בבדיקות פיסיות שכוללות: התאמות בנקים, ספירות מלאי, ובדיקות מדגמיות של סעיפים אחרים. בדיקות אלה נעשות אחת לתקופה והן נקראות בשם: התאמות

לדוגמה: אם לפי הנהלת החשבונות, בקופת הבנק צריכים להיות 1,000 ₪, בודקים שאכן יש בקופה 1,000 ₪, אם לפי הרישום בהנהלת החשבונות יש מלאי בשווי 5,000 ₪, בודקים שאכן יש במחסן מלאי בשווי 5,000 ₪, וכך הלאה.