כרטיס “שכר עבודה”  (או בקיצור שכ”ע) הוא אחד הכרטיסים הנמנה על קבוצת כרטיסי ההוצאות של החברה.

החשבון הנגדי של כרטיס שכ”ע הוא בדרך-כלל כרטיס על-שם העובדים להם משולם השכר.   לכל עובד נפתח כרטיס בנפרד.

כל עובד הוא מעין ספק של שירותי עבודה, כמו ספקים של מוצרים.

אם במאפייה  שלנו, לדוגמה, עובד רק פועל אחד בשם אברהם כהן שמשכורתו החודשית היא 4,000 ₪, אזי בסוף כל חודש מבצעים רישום בשני הכרטיסים הבאים:

  1. שכ”ע של פועלי הייצור – (ובקיצור  שכ”ע)– הכרטיס יחוייב ב-4,000 ₪ – החברה קיבלה שירותי עבודה.
  2. אברהם כהן – הכרטיס יזוכה ב-4,000 ₪ – העובד אברהם כהן נתן שירותי עבודה. 

וכך זה יראה:

כרטיס שכ”ע

 

כרטיס אברהם כהן (עובד)

פרטים

חובה

זכות

יתרה

פרטים

חובה

זכות

יתרה

פרטי העיסקה

ח-ן נגדי

פרטי העיסקה

ח-ן נגדי

שכר חודשי ינואר 2001

אברהם כהן

4,000

 

ח 4,000

שכר חודשי ינואר 2001

שכ”ע

 

4,000

4,000

 

כאשר אברהם כהן יקבל ב-9 בחודש את תשלום שכר העבודה בפועל (הכסף יועבר מחשבון הבנק של המאפייה לחשבון הבנק של אברהם כהן), פעולת התשלום תירשם ב-2 הכרטיסים הבאים:

  1. אברהם כהן – מקבל כסף.
  2. חשבון עו”ש  – נותן כסף. 

כרטיס אברהם כהן (עובד)

 

כרטיס חשבון עו”ש

פרטים

חובה

זכות

יתרה

פרטים

חובה

זכות

יתרה

פרטי העיסקה

ח-ן נגדי

פרטי העיסקה

ח-ן נגדי

שכר חודשי ינואר 2001

שכ”ע

 

4,000

4,000

 

 

 

 

ח 12,000

תשלום עבור  ינואר 2001

חשבון עו”ש

4,000

 

0

תשלום שכר חודשי – ינואר 2001

אברהם כהן

 

4,000

ח 8,000