לקוחות הם גורמים (חברות או אנשים פרטיים) אשר קונים מהחברה סחורות או שירותים כלשהם.
סעיף לקוחות המופיע במאזן (במסגרת הנכסים השוטפים) מבטא את ההתחייבויות הכספיות של הלקוחות לחברה בגין סחורה או שירות שקיבלו וטרם שילמו תמורתם.