על הניסוי של הוצאת כדור מהכד נגדיר שני מאורעות:

מאורע א' – הוצאת כדור עם פסים:

מאורע ב' – הוצאת כדור ירוק: 

 

 

 הכדור הירוק עם הפסים משותף ל – 2 המאורעות. יש חפיפה בין המאורעות.