כפי שראינו בדוגמא, הוריו של דוד כתבו את האופציות. כלומר: כל אחד יכול לכתוב אופציות. אבא של דוד כתב אופציה ונתן אותה לדוד בחינם (במתנה), אך בדרך כלל כותבי האופציה דורשים עבורה כסף. עבור אופציה מהסוג שכתב אבא של דוד אפשר לדרוש 5 $ או 10 $ ובזמנים מסויימים אף 50 $ ויותר.

גבולות הרווח וההפסד של כותבי אופציות

הקדמה

כותב אופציה, בין שזו אופציית Call ובין שזו אופציית Put לוקח על עצמו התחייבות, שהוא יכול רק להפסיד בגינה. בתמורה להתחייבות זו הוא דורש תשלום המתבטא במחיר האופציה. ככל שההפסד הצפוי לו יותר גדול – כך המחיר שיבקש יעלה.
קונה האופציה נהנה רק מזכויות. הוא יכול רק להרוויח בגינה. ככל שהרווח הצפוי לו יותר גדול – כך המחיר שיסכים לשלם עבורה יעלה.

הרווח

הרווח המקסימלי לכותב האופציה הוא רק המחיר שקיבל עבור מכירת האופציה. לדוגמא אם עבור כתיבת האופציה קיבל 10 $, אז במקרה הטוב (כאשר לרוכש האופציה לא כדאי יהיה לממש את האופציה) יישאר בידיו רק סכום זה.

גבול ההפסד לכותבי אופציית Call

אין גבול להפסד שיכול להיגרם לכותב האופציה. אם למשל משקיע כתב אופציית Call, אותה מכר תמורת 10$, שבה הוא התחייב למכור אונקיית זהב ב- 400$ ומחיר הזהב עלה ל-1,000$, הוא יפסיד 600$ (פחות 10$ שקיבל בתמורה למכירת האופציה). אם מחיר הזהב יעלה ל-2,000$ הוא יפסיד 1,600$ (פחות 10$). 

גבול ההפסד לכותבי אופציית Put

אם למשל, משקיע כותב אופציית – Put שט לקניית אונקיית זהב ב – 400 $ הוא יכול להפסיד עד 400 $ (פחות הסכום שקיבל בגין מכירת האופציה). הפסד כזה ייגרם לו אם מחיר הזהב ירד ל- 0.
כפי שניתן לראות, פוטנציאל ההפסד בכתיבת אופציות הינו גדול מאוד ולכן מרבית כותבי האופציות הם גופים גדולים כגון בנקים וקופות גמל ולא אנשים פרטיים.