מדד המעו”ף

“מדד המעו”ף” מציג את התפתחות שוויו הכספי של “סל” המורכב מ-35 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסת ת”א. המניות הכלולות בסל נקראות: מניות המעו”ף.

המדידה החלה ביום 1/1/92 (מועד ההתחלה נקרא “מועד הבסיס”).

הצגת נתונים בצורת מדד מאופיינת בכך שהנתון הראשון הוא בן 100 נקודות (=100%) והנתונים שלאחריו גדולים או קטנים ממנו בהתאם לעלייה או ירידה המצטברת שהיתה בשווי הסל.

אם לדוגמא (שאינה נכונה) שווי סל מניות המעו”ף היה במועד הבסיס 25 מיליארד ש”ח= 100 נקודות. כאשר הסל יעלה ב- 20% ויעמוד על 30 מיליארד ש”ח, המדד יעמוד על 120 נקודות
(100 נקודות + 20%). 

ככל ששווי השוק של חברה בודדת גדול יותר, משקלה בסל גדול יותר והשפעתה על השינויים במדד גדולה יותר.

אם לדוגמא במועד הבסיס שוויה של מניית טבע הגיע ל-2.5 מיליארד ש”ח (10% משווי הסל או:

משקלה בסל היה 10% ומניית טבע עלתה באותו יום ב-10% בעוד ששווי שאר המניות בסל היו ללא שינוי, הרי ששוויה של טבע עלה ל-2.75 מיליארד ש”ח ושווי הסל עלה ל-25.25 (1%+), כלומר, טבע תרמה לעליה של %ו במדד {10% (עליית מחיר)·10% (משקלה בסל)} והוא עמד על 101 נקודות.

אילו שוויה של טבע במועד הבסיס היה רק 0.5 מיליארד ש”ח (2% משווי הסל) שוויה היה עולה ל-0.55 מיליארד ש”ח (10%+) ושווי הסל היה מגיע ל-25.05 (0.2%+) = (משקלה בסל).

כדי למתן את השפעת החברות הגדולות על חישוב מדד המעו”ף, הבורסה החליטה שהמשקל של חברה בודדת לצורך חישוב שינוי במדד לא יעלה על 7% משווי הסל.

אם לדוגמא שווי השוק של טבע במועד הבסיס היה 5 מיליארד ש”ח (20% משווי הסל) והמניה עולה ב-10%, היה מתווסף רק 0.38 מיליארד ש”ח לשווי הסל= (5 מיליארד ש”ח * 7% * 10%) שהן תרומה של 1.4% למדד המעו”ף, ולא 0.5 מיליארד ש”ח= (2.5 מיליארד ש”ח·20% * 10%) שהן תרומה של 2% למדד המעו”ף.

מדד ת”א-125

מדד ת”א-125 מורכב מ-125 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר. החברות הנכללות במדד המעו”ף נכללות גם במדד ת”א-125.

מדד יתר מאגר 

הוא כולל בתוכו את יתר המניות בבורסה, כלומר הוא כולל את כל המניות שאינן נכללות במדד ת”א-125. בעבר נקרא המדד “מדד היתר”
בלבד.

מדד יתר 65 :
הוא כולל בתוכו את 65 המניות בעלות שווי השוק הגדול ביותר שאינן נכללות במדד ת”א 125.

מדד ת”א 65
מדד זה כולל בתוכו את כלל המניות הנסחרות בבורסה לני”ע. בעבר נקרא מדד זה בשם “מדד המניות הכללי”.

מדדים נוספים

בחודש פברואר 2017 השיקה הבורסה לני”ע רשימת מדדים חדשה . להלן רשימת המדדים המלאה:

טבלת מדדים נוספים

גרף מדד המעו”ף ומדד הנאסד”ק

1 .גרף המעו”ף (צבע כחול)
2 .גרף הנאסד”ק (צבע כתום)

גרף מדד המעוף ומדד הנאסדק