מרכז הוא מושג חמקמק, כיוון שהוא תלוי בעיניו של המתבונן. “מרכז העיר” יכול להיות בעיני אדם אחד המקום שבו מתרחשת הפעילות הכלכלית של העיר, השווקים התוססים וכו',

אבל בעיניו של צייר מפות, למשל, המרכז הוא נקודת האמצע הגאוגרפית המדוייקת של העיר (זה אפילו יכול להיות הבית שלך!).

מדד מרכז של התפלגות צריך לייצג את המרכז של ההתפלגות. אך איך נגדיר את מרכז ההתפלגות? יש שלוש נקודות מבט שונות לגבי מיקומו של מרכז ההתפלגות ולכן יש גם שלושה מדדי מרכז: השכיח, החציון והממוצע.