בדוגמא של נועם וחברו, הוצמדה ההלוואה למחירו של מוצר יחיד, המכנסיים. אבל בדרך כלל מקובל להצמיד את ההלוואה לעליית המחירים הממוצעת של סל מוצרים מסוים, הידוע בשם: ה-“סל”.
ה”סל” כולל רשימה של מוצרים ושירותים שמשפחה עירונית ממוצעת בישראל קונה במשך חודש. כמה פריטים מהסל מופיעים ברשימה 1. את רשימת הפריטים הכלולים בסל הכינה הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה (ל.מ.ס.) על פי סקר מקיף שערכה. (הכמויות ברשימה 1 אינן מדויקות).

השינוי החודשי במחיר הסל מתפרסם על ידי הל.מ.ס. בצורת מדד הידוע בשם “מדד המחירים לצרכן” או בקיצור “המדד”. המדד של כל חודש (כלומר בכמה עלו המחירים בחודש מסוים) מתפרסם ב-15 של החודש הבא.
לדוגמא, מדד חודש אוקטובר יתפרסם ב-15 לנובמבר.

הצגת הנתונים בצורת מדד מאופיינת בכך שהנתון הראשון הוא בן 100 נקודות (או 100%) והנתונים שלאחריו גדולים או קטנים ממנו, בהתאם לעלייה או לירידה המצטברת שהייתה בהם לעומת הנתון הראשון.

בשעה שמתפרסם המדד האחרון מקובל לציין בכמה אחוזים הוא עלה או ירד ביחס למדד שלפניו. 

רשימה 1: פריטים מ – “סל” הקניות

שם המוצר הכמות
לחם אחיד 50 יח׳
עגבניות 10 ק״ג
חולצות 3 יח׳
חשמל 100 קילוואט (יחידת מידה לצריכת חשמל)

רשימה 2: מדד המחירים לצרכן

חודש מדד שיעור עליית המדד החלק הזה מתפרסם
ינואר (המדד הראשון) 100 100 = 2,500 ש״ח סה״כ ההוצאה לרכישה ה-״בל״ בינואר 2,500 ש״ח כלומר, 100=2,500 ש״ח.
פברואר 102 2% 2,550 ש״ח
מרס 104 2% 2,600 ש״ח
מאי 108 3.8% 2,700 ש״ח
יוני 110 1.9% 2,750 ש״ח

כאשר אנו רוצים לחשב עד כמה התייקרו המוצרים מחודש פברואר ועד חודש מאי, אנו משתמשים בנוסחה הבאה:

                                        108 (מדד מאי)
5.88%= 100 – %100  X ______________
                                       102 (מדד פברואר)

בלשון מקצועית נהוג לומר שמהמדד עלה בתקופה זו בכ- 5.88%.

הצמדה למדד

כאשר המלווה מצמיד את כספו לעליית המדד הוא בעצם מבטיח שיוכל לקנות בכסף שיקבל בחזרה את אותה כמות של “סלים”, שיכול היה לקנות בשעה שהלווה את כספו.

לדוגמא: בחודש ינואר נתן נועם הלוואה של 10,000 ש”ח ללא ריבית למשך 4 חודשים. בחודש ינואר היה אפשר לרכוש תמורת 10,000 ש”ח 4 “סלים”, (בחודש ינואר מחירו של “סל” היה 2,500 ש”ח – ראה רשימה 2).

נועם ירצה לקבל בחודש מאי סכום כסף שיספיק לקנייתם של 4 “סלים”, במחירם החדש שהוא 10,800 ש”ח.

                                             108 (מדד מאי)
10,800 ש”ח = 10,000 ש”ח X ___________
                                             100 (מדד ינואר)