השינויים בשוויו של סל מניות המעו”ף מוצגים באמצעות מדד הנקרא “מדד מניות המעו”ף”.

המדד מציג בכמה עלה או ירד שוויו של הסל ביחס למועד הבסיס. במועד הבסיס שוויו של הסל מתורגם ל-100 נקודות מדד.

הצגת נתונים בצורת מדד מאופיינת בכך שהנתון הראשון המתייחס למועד הבסיס הוא בן 100 נקודות (או 100%) והנתונים שלאחריו גדולים, שווים, או קטנים ממנו, בהתאם לעלייה או לירידה היחסית שהייתה במחיר הסל לעומת הנתון הראשון.

  •  אם שוויו של ה”סל” יעלה פי 2, “מדד המעו”ף” יעמוד על 200 נקודות (גם פי 2).
  • אם שוויו של ה”סל” יעלה פי 3, “מדד המעו”ף” יעמוד על 300 נקודות (פי 3).
  • אם שוויו של ה”סל” ירד ב-10%, “מדד המעו”ף” יעמוד על 90 נקודות.
  • ביום ה- 1.1.16 עמד מדד המעו”ף על כ 1460 נקודות.

מדד המעו”ף מתפרסם בכל יום באתרי האינטרנט השונים ובאתר הבורסה לני”ע.