כיצד מחשבים את מחירה של יחידת השתתפות בקרן (כאשר אין עמלות)

חשוב להדגיש, שבפועל תמיד ישנן עמלות. המצב הדמיוני שבו אין עמלות, כפי שמתואר בפרק זה, נועד להקל על הבנת הנושא (העמלות יידונו בהמשך).

נתחיל עם קרן חדשה. בשעה שמקימים קרן חדשה מחליטים שהקרן תנפיק יחידות השתתפות בנות 1 ע.נ. ותמכור כל יחידה ב – 1 ש”ח.

בדוגמא של קרן “אביבית” כל משקיע יקבל יחידת השתתפות אחת עבור כל 1 ש”ח שישקיע בקרן. מי שמשקיע 100 ש”ח יקבל 100 יחידות השתתפות. כל יחידת השתתפות היא בת 1 ע.נ.

קרן “אביבית” קיבלה 1,000 ש”ח, והנפיקה 1,000 יחידות השתתפות. אם נחלק את סה”כ נכסי הקרן במספר יחידות ההשתתפות שהקרן הנפיקה, נקבל את סה”כ הנכסים ליחידת השתתפות אחת.

כיצד מחשבים את מחירה של יחידת השתתפות בקרן )כאשר אין עמלות(

מחירה של יחידת השתתפות נקבע בדיוק על פי שווי הנכסים שיש ליחידת השתתפות בקרן. כלומר: מחיר יחידת השתתפות הינו שווי הנכסים שלה ליחידה. אם שווי נכסי קרן “אביבית” הגיע בסוף 2017 ל – 1,500 ש”ח – או אז בסוף 2017 יהיה מחיר יחידה, 1.5 ש”ח, לפי החישוב הבא: 

כיצד מחשבים את מחירה של יחידת השתתפות בקרן (כאשר אין עמלות)

מי שקנה יחידת השתתפות של קרן “אביבית” במחיר של 1 ש”ח בתחילת 2017 הרוויח 50 אגורות עד סוף 2017. כמובן, אפשר שסה”כ נכסי הקרן יהיה בסוף השנה רק 800 ש”ח, ומחיר יחידה רק 0.80 ש”ח. במקרה זה מי שרכש יחידה ב – 1 ש”ח הפסיד 20 אגורות על כל יחידה.

מחיר יחידת השתתפות למצטרפים נוספים

ראינו, שמחירה של יחידת השתתפות בקרן “אביבית” עלה ל – 1.5 ש”ח בסוף 2016. משקיע שירצה לרכוש יחידת השתתפות ב – 31.12.16 יידרש לשלם 1.50 ש”ח בעבור היחידה.

דוגמא: ב – 31.12.17 החליט רוני להצטרף לקרן ולהשקיע 300 ש”ח. בתמורה ל- 300 ש”ח יקבל 200 יחידות השתתפות.

מחירה של יחידה אינו משתנה כאשר מתווספים משקיעים חדשים. המשקיעים הוותיקים אינם מרוויחים ואינם מפסידים מהצטרפותם של משקיעים חדשים. שווי הנכסים שלהם היה ונשאר 1.5 ש”ח לכל יחידת השתתפות.

 מחיר יחידת השתתפות למצטרפים נוספים

תמונת מצב בקרן (ב-31.12.17)

 

משקיעים ותיקים

מצטרפים נוספים

סה”כ 

שווי נכסי ליחידה

נכסי הקרן (ש”ח)

1,500 ש”ח

300 ש”ח

1,800 ש”ח

1,800 ש”ח

מספר יחידות השתתפות

1,000 יח'

200 יח'

1,200 יח'

1.5 ש”ח/יח'

 

פדיון יחידות השתתפות לעוזבים את הקרן

מי שקנה יחידות השתתפות בקרן “אביבית” בתחילת 2017 וצריך את כספו מסיבה כלשהי, או שאינו מרוצה מהישגי הקרן, יכול למכור (לפדות) את היחידות ולקבל את כספו. משקיעים שמבקשים לפדות את יחידותיהם בקרן “אביבית” ב – 31.12.17, יקבלו 1.5 ש”ח ליחידה (אותו המחיר ששילמו אלו שהצטרפו לקרן באותו יום). כאשר בעלי יחידות של קרן מבקשים לפדות את היחידות, מנהל הקרן מוכר ניירות ערך ותמורתם משמשת לתשלום לפודים את יחידותיהם.

דוגמא: בסוף 2017 החליט יורם לקנות מעיל שמחירו 150 ש”ח. לשם כך פדה 100 יחידות השתתפות במחיר 1.5 ש”ח היחידה, והשיג את הכסף שהיה דרוש לו.

תמונת המצב בקרן

 

משקיעים ותיקים

פודי היחידות

סה”כ 

שווי נכסי ליחידה

נכסי הקרן (ש”ח)

1,800 ש”ח

150 ש”ח

1,650 ש”ח

מספר יחידות השתתפות

1,200 יח'

100 יח'

1,100 יח'

1.5 ש”ח/יח'

 גם כאן, כמו בדוגמא הקודמת, מחיר היחידה נשאר 1.5 ש”ח

מועדי חישוב יחידת השתתפות בקרן

אפשר לקנות ולפדות בכל יום שבו מתקיים מסחר בבורסה. מחיר היחידה בכל יום מחושב על פי שווי נכסיה של הקרן בתום המסחר בניירות ערך באותו היום. אם אתמול, בסוף יום המסחר, עמד מחיר יחידה של 2 ש”ח, והיום שערי ניירות הערך שבקרן עלו בשיעור ממוצע של 5%, הרי מחיר היחידה יעלה גם הוא ב – 5%, ויהיה 2.10 ש”ח (2 ש”ח + 5%).

אם ביקשת לקנות היום בבוקר 1,000 יחידות, יחוייב חשבונך ב – 2,100 ש”ח. אם ביקשת למכור יחידות, חשבונך יזוכה ב- 2,100 ש”ח. לא ניתן לקנות או למכור יחידות על פי מחירן אתמול. כל קרן מחשבת את מחיר היחידה שלה בסוף כל יום. המחירים מתפרסמים בבוקר שלמחרת בעיתונים.