מחיר המימוש של האופציה (המדד הנקוב עליה) יכול להיות גבוה, נמוך או שווה למדד נכס הבסיס. בהתאם לכך קיימות 3 קטגוריות שבהן כל אחת מהאופציות הנסחרות ממוקמות בזמן נתון:

 1.  אופציה “בתוך הכסף”.
 2. אופציה “בכסף”.
 3. אופציה “מחוץ לכסף”.

מיקומה של האופציה יכול להשתנות בהתאם לשינויים במדד עליו היא נסחרת או במחיר מניית הבסיס שלה.

 1. “אופציה בתוך הכסף”:

  אופציית Call נמצאת “בתוך הכסף” (במועד מסוים) כאשר המדד/המחיר הנקוב עליה נמוך ממדד/מחיר נכס הבסיס באותו מועד.
  אופציה Put נמצאת “בתוך הכסף” – כאשר המדד/מחיר הנקוב עליה גבוה ממדד/מחיר נכס הבסיס באותו מועד. כדאי לממש אופציות, אם הן בתוך הכסף במועד הפקיעה.

   

 2. “אופציה בכסף”:

  אופציות Call ו- Put “בכסף” כאשר המדד/מחיר הנקוב עליהן שווה למדד/מחיר נכס הבסיס באותו מועד. בעלי האופציות הנ”ל אדישים בין מימושן ואי מימושן, ביום הפקיעה.

   

 3.  “אופציות מחוץ לכסף”:

  אופציה Call נמצאת “מחוץ לכסף” – כאשר המדד/מחיר הנקוב עליה גבוה ממדד/מחיר נכס הבסיס במועד מסוים. אופציה Put נמצאת “מחוץ לכסף” – כאשר המדד הנקוב עליה נמוך ממדד/מחיר נכס הבסיס במועד מסוים. מימוש האופציות הנ”ל במועד זה, יגרום למחזיקי האופציות הפסד. לכן לא כדאי לממש אופציות אם הן מחוץ לכסף ביום הפקיעה.          

דוגמאות:

מדד מעו”ף = 1,200. האופציה פוקעת בחודש יולי:

האופציה ת35 C001100M707 היא אופציה “בתוך הכסף”.
האופציה ת35 C001200M707 היא אופציה “בכסף”.
האופציה ת35 C001300M707 היא אופציה “מחוץ לכסף”.

האופציה ת35 P001300M707 היא אופציה “בתוך הכסף”.
האופציה ת35 P001200M707 היא אופציה “בכסף”
האופציה ת35 P001100M707 היא אופציה “מחוץ לכסף”.