האופציות ממויינות תחילה על פי חודש הפקיעה שלהן ואחר כך לפי מחיר המימוש כאשר מחיר המימוש הינו מהנמוך ביותר עד הגבוה ביותר.

סדרה
כל האופציות שלהן אותו מועד פקיעה נקראות סדרה. לדוגמא: סדרה 1- מועד פקיעה בסוף חודש אוגוסט; סדרה 2 – מועד פקיעה בסוף חודש ספטמבר.
בכל סידרה ישנם אופציות מסוג CALL ואופציות מסוג PUT.

סידרה לדוגמא של אופציות:

תC00001M706 35
תC001220M708 35
תP00001M706 35
תP001680M708 35

מדרגה –
קבוצות בעלות אותו מחיר מימוש נקראות מדרגה:
גובה המדרגה נגזר ממדד המימוש הרשום בשם המקוצר של האופציה. מדרגה 180, מדרגה 190 וכד'. סדר המדרגות הוא מהמדד הנמוך לגבוה (דהיינו ממחיר המימוש הנמוך למחיר המימוש הגבוה). ברוב המדרגות ישנן 2 סוגי אופציות: אופציות Call ואופציות Put.