זוהי צורה של חלוקת מתנות כביכול לבעלי המניות. למעשה השם “מניות הטבה” מטעה, משום שהמשקיע לא מקבל שום הטבה של ממש.

אופן חלוקת מניות הטבה

לדוגמא, הנהלת חברה בורסאית מכריזה שהיא מעניקה לכל מי שמחזיק ב-100 ממניות החברה עוד 100 מאותן מניות ללא תשלום. במקרה זה אנו אומרים שהחברה חילקה “מניות הטבה” בשיעור של 100%. (אילו החברה העניקה 40 מניות לכל מי שמחזיק ב-100 מניות היינו אומרים שהיא חילקה “מניות הטבה” בשיעור של 40%).

ירידת מחיר המניות

אולם כאשר המשקיעים הצוהלים שקיבלו 100% מניות הטבה ירוצו לבורסה למכור את מניותיהם, יגלו שמחיר המניות של החברה ירד לחצי. למשקיע יש אומנם כמות כפולה של מניות, אך מחיר כל מניה ירד בחצי, וכך יוצא שהוא לא הרוויח מאומה. אילו היה אפשר להרוויח דבר-מה ממשי, מעצם ההכרזה על חלוקת “מניות הטבה”, אין ספק שזו הייתה ה”המצאה” של כל הזמנים.

כאשר מחלקים מניות הטבה בשיעור של %X, מחיר המניה ה”מתוקן” הינו:

לדוגמא: כאשר המחיר של מניה כלשהי הוא 2.25 ש”ח ומחלקים מניות הטבה בשיעור של 50%
(כלומר מניה אחת על כל 2 מניות שבידי המשקיע)- מחיר המניה יורד ל-1.5 ש”ח.

`100*(2.25)/(100+50)=1.5NIS`