ניתוח טכני לדוגמא –  מניית “אפליקום” (מועד הניתוח – תחילת דצמבר 1999)

כללי

הניתוח בדוגמא נעשה עפ”י מודל שפותח ב”מיטב”.

המודל בוחן את התנהגות המניה בשני מסלולי זמן.

 · מסלול 1: טווח ארוך – בן שנה

 · מסלול 2: טווח קצר – בן מספר חודשים

בכל תקופה נבחנת המניה ביחס לאינדיקטורים ותבניות רלוונטיות.

כל מסלול מוצג בתרשים נפרד הבנוי ממספר חלקים. התרשים מציג את גרף המניה, המחזורים וכן את האינדיקטורים והתבניות הרלוונטיות.

חשוב לזכור!
לא קיים מודל נכון לניתוח טכני. ניתוח טכני הינו ניתוח סובייקטיבי. שני מנתחים שונים, שהשתמשו במודלים שונים, יכולים להגיע למסקנות שונות על בסיס אותו גרף.

אפליקום” – מסלול 1 (טווח ארוך)

מוצג בתרשים A המתחלק לשלושה חלקים.

 · חלק עליון: מציג את אינדיקטור ה – RSI.

 · חלק אמצעי: מציג את 1. גרף המניה;
2. ממוצע נע ל-210 יום (MA-210)
3. ממוצע נע ל- 21 יום (MA-21).

 · חלק תחתון: מציג את מחזורי המסחר במניה.

 

פרשנות לטווח ארוך

בחלק האמצעי ניתן לראות שהמניה נמצאת במגמת עלייה ארוכת טווח. אומנם בחודשים יולי-אוגוסט נרשם תיקון חד כלפי מטה, אולם מגמת העלייה התחדשה אח”כ.

כמו כן, ניתן לראות שהמניה נמצאת במועד הניתוח (החלק מתחילת חודש אפריל), מעל MA-210 ו -MA-21 . זהו סימן למגמת עלייה.

ה -RSI  נמצא בתקופה האחרונה במגמת עלייה. כמו כן הוא עדיין לא חצה את קו ה – 70 לכן אין סימן לתיקון מתקרב במגמת העלייה.

תרשים A – מניית “אפליקום” טווח ארוך

 

 

מסלול 1 – (טווח קצר)

מוצג בתרשים 8 המתחלק גם הוא ל- 3 חלקים.

חלק עליון: מציג את אינדיקטור MACD.

חלק אמצעי: מציג את גרף המניה.

חלק תחתון: מציג את מחזורי המסחר.

פרשנות לטווח הקצר

ניתן לאבחן בגרף המניה קו התנגדות באזור ה – 3,900 וכן קו מגמה עולה שמתחיל באמצע אוקטובר. שני הקווים יוצרים תבנית של משולש. צורת “המשולש” ועוצמת מחזוריו רמזו על כיוון פריצה.

1. קו תמיכה משופע משמאל לימין.
2. בד”כ המחזורים גדלים בימי עליות וקטנים בימי ירידות.

MACD – מאותת לנו בתחילת נובמבר לקנות את המניה.

מחזורים – פריצת תבנית המשולש כלפי מעלה בנקודה A לוותה במחזורים גבוהים. זוהי אינדיקציה חיובית להמשך.

תרשים B – מניית “אפליקום” טווח קצר

פרשנות לטווח הקצר  

 

סיכום

כל האינדיקטורים והתבניות מעידים על מגמה חיובית הצפויה להמשך בעתיד. יש אינדיקציה חיובית גם מה -MACD  וגם מה -RSI. תבנית המשולש נפרצה כלפי מעלה במחזורים גבוהים וכן המניה פרצה קו התנגדות משמעותי (3 ניסיונות פריצה לא צלחו).