אינפלציה – השינוי הכולל במדד המחירים לצרכן בתקופה מסויימת, לדוגמא האינפלציה בשנת 2016 הינה עליית המחירים הכוללת במשק במשך שנת 2016.

אנליסט – אדם שתפקידו לבצע הערכה של חברות שונות או מגזרים שונים כדי לבחון כדאיות השקעה.

בלאק אנד שולס (B&S) – מודל מתמטי, שפותח על ידי שני כלכלנים אמריקאים, להערכת השווי התיאורטי של אופציות.

בעל עניין – בעלי מניות המחזיקים ביותר מ – 5% ממניות החברה או אנשים בעלי תפקידים בכירים בחברה (מנכ”ל, יו”ר דירקטוריון וכו'). כל בעל עניין חייב לדווח לבורסה על כל עסקה שהוא מבצע בניירות ערך של החברה. עסקאות אלו מפורסמות באתר הבורסה לני״ע.

ברוקר – נציג של בנק או חברה, המורשה לבצע עסקות בבורסה עבור אנשים אחרים.

דאו-ג'ונס – מדד בו נכללות 30 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר ב-“וול-סטריט” (הבורסה בניו-יורק)

דיבידנד – חלוקת חלק מרווחי החברה לבעלי המניות.

הון סיכון – כסף המושקע בחברות הנמצאות בשלבי ההתפתחות הראשונים שלהם (בד”כ חברות הייטק). בהשקעה זו יש סיכוי לרווח גדול מחד גיסא, אך גם סיכוי להפסד של כל ההשקעה מאידך גיסא.

הנפקה – חברה המעוניינת לגייס כסף מהציבור מנפיקה את מניותיה, כלומר מציעה את מניותיה למכירה לציבור בבורסה.

הפרטה – מכירה של חברות ע”י הממשלה למשקיעים פרטיים.

חתם – מוסד המתחייב (תמורת עמלה כמובן) כלפי החברה, המנפיקה מניות לציבור, לפני ביצוע ההנפקה לרכוש ממנה את כל המניות אותם היא מציעה לציבור, אם למניות אלו לא יהיה ביקוש.

יום ה-“אקס” – מיום זה ואילך המניה נסחרת ללא הטבות הנלוות אליה, כמו דיבידנד, זכויות ומניות הטבה. לדוגמה חברה מפרסמת על חלוקת דיבידנד ביום ה – 30/12/16 לכל בעלי המניות אשר מחזיקים במניות החברה ביום ה – 25/12/16 (יום ה – “אקס”). כלומר , מי שמחזיק את המניה לאחר יום האקס לא זכאי להטבה אותה היא מחלקת.

ייסוף – התחזקות של המטבע ביחס למטבע של מדינה אחרת. לדוגמא, אם שער השקל מול הדולר ירד מ – 4 ש”ח ל – 3.5 ש”ח אנו אומרים שהשקל יוסף ביחס לדולר.

מחזור יומי בבורסה – סך הערך הכספי של כל העסקאות שבוצעו בבורסה באותו יום.

נאסד”ק – בורסת המניות “מעבר לדלפק” בארה”ב. הבורסה השניה בחשיבותה בארה”ב. כל המסחר בה נעשה ע”י מחשבים (בניגוד ל-“וול-סטריט”).

ניתוח טכני – כלי המנסה לחזות את מחיר המניה (או כל ני”ע) העתידי באמצעות ניתוח של מחיר המניה בעבר.

ניקיי (מדד) – מדד של החברות המובילות הנסחרות בבורסה של טוקיו, יפן.

סל המטבעות – צירוף מטבעות של מספר מדינות לצורך קבלת יחידת מדידה אחת (לדולר יש את המשקל הגדול ביותר בסל המטבעות).

פיחות – ירידה בשווי המטבע יחסית למטבע של מדינה אחרת. לדוגמא, אם שער השקל מול הדולר עלה מ-4 ש”ח ל-4.5 ש”ח אנו אומרים שהשקל פוחת ביחס לדולר.

ריבית פריים – ריבית אותה משלמים הלקוחות הטובים ביותר של הבנקים. נגזרת מהריבית הנקבעת ע”י בנק ישראל. שאר הלקוחות משלמים ריבית גבוהה יותר (לדוגמא, פריים + % 1).

שוק דובי – כינוי, שמקורו בארה”ב, למגמה של ירידה בשערים בבורסה (Bear Market).

שוק שוורי – כינוי, שמקורו בארה”ב, למגמה של עלייה בשערים בבורסה (Bull Market).

תשואה – הרווח על השקעה בתקופת זמן.

תשקיף – לפי החוק חייבת כל חברה (או קרן נאמנות) המנפיקה ניירות ערך לציבור לפרסם תשקיף ובו פרטים מלאים על מצבה של החברה. כך יכול אדם לבחון את החברה לפני שהוא מחליט לקנות את המניות.