נכסים שאין להם ממשות פיסית, אך הם בעלי ערך כלכלי לחברה. למשל: סימן מסחרי, פטנט, מוניטין, וכדומה.