לכל אופציה 4 נתונים ידועים מראש שהם:

  1. נכס הבסיס
  2. סוג האופציה (Call או Put)
  3. מחיר מימוש
  4. מועד פקיעה (או מועד מימוש)

נתונים אלה בסדר קצת שונה, רשומים גם במכתבים.

נסביר את הנתונים תוך התייחסות לאופציית ה-Call שבידי דוד:

  1. נכס הבסיס – הנכס שנקבל אם וכאשר נממש את האופציה. בדוגמא שלנו – אונקיית זהב.
  2. סוג האופציה – בדוגמא שלנו האופציה היא מסוג Call.
  3. מחיר מימוש – המחיר שנשלם עבור נכס הבסיס אם נחליט לממש את האופציה. בדוגמא  שלנו: 400 $.
  4. מועד מימוש – זה היום המסויים שבו ניתן לממש את האופציה. בדוגמא שלנו: 31.3.99. אם לא נממשה, האופציה תהפוך להיות חסרת כל ערך.

שם האופציה

שם האופציה הוא בן 4 חלקים, המורכב מארבעת הנתונים שלה. השם של אופציית ה – Call שדוד קיבל מאביו רשום במסגרת (את שם האופציה יש לקרוא משמאל לימין).

4

מועד פקיעה

31.3.99

3

מחיר מימוש

400 $

2

סוג האופציה

Call

1

נכס הבסיס

אונקיית זהב

 

השם של אופציית ה- Put שדוד קיבל מאמו רשום במסגרת:

 

4

מועד פקיעה

31.3.99

3

מחיר מימוש

400 $

2

סוג האופציה

Put

1

נכס הבסיס

אונקיית זהב