ישנם מספר נתונים המשפיעים על מחיר האופציה.
ארבעת הנתונים הראשונים נקבעים ע”י החברה המנפיקה אותם. הנתונים האחרים נקבעים ע”י כוחות השוק.

הנתונים הנקבעים ע״י החברה המנפיקה:

 1. מועד המימוש האחרון של האופציה
  מועד זה קוצב לנו את משך תקופת האופציה. לאחר מועד זה אין לה כל ערך.
 2. סוג מניות המימוש
  כאשר לחברה יש כמה סוגי ניירות ערך, האופציה מציינת איזה סוג נייר ערך יתקבל בעת המימוש. במידה ומדובר במניה אנו קוראים לה “מניית המימוש”.
 3. יחס המימוש (= יחס ההמרה)
  מספר המניות המתקבלות ממימוש אופציה אחת.
 4. מחיר המימוש
  התשלום שיש להוסיף בעת מימוש האופציה למניה. מחיר המימוש נקוב בש”ח. הוא יכול להיות (בדרך-כלל) צמוד למדד או לדולר או לא להיות צמוד בכלל (בהתאם לתנאי כתב האופציה).

הערה: במרבית המקרים:

 1. לחברה המנפיקה יש רק סוג מניות אחד.
 2. יחס המימוש במועד ההנפקה הוא 1:1

הנתונים הנקבעים ע״י כוחות השוק:

   1. מחיר “מניית המימוש”  בבורסה
    המחיר בו נסחרת מניית המימוש.
   2. שיעור הריבית במשק
    שיעור הריבית משפיע על החלטות רבות שהמשקיע מקבל, ובהן ההחלטה באיזה מחיר הוא מוכן לקנות אופציה (לא נכנס להסבר בספר זה).
   3. נתונים על התנהגות מניית המימוש בעבר

גגגגג

 • ההשפעה של מניות הטבה (=split) לפי יחס המימוש
  הערה: כאשר חברה מחלקת מניות הטבה בשיעור כלשהו- יחס המימוש גדל אוטומטית באותו שיעור.
  לדוגמא, אם יחס המימוש עמד על 1 (על כל אופציה הממומשת מתקבלת מניה אחת), והחברה חילקה מניות הטבה בשיעור של 100%, יחס המימוש גדל ל-2.
 • הערה: במרבית מהקרים:
    1. לחברה המנפיקה יש רק סוג מניות אחד
    2. יחס המימוש במועד ההנפקה הוא 1:1

אם החברה מחלקת דיבידנדים במזומן אין השפעה על יחס המימוש, ולפיכך בעלי כתב האופציה נפגעים. כזכור, כאשר החברה מחלקת דיבידנד מחיר המניה יורד אוטומטית, לכן כאשר מממשים את האופציה נקבל מניה השווה פחות כסף.

דוגמא לנתוני כתב אופציה: אופציה מס' 10 של חברת “אלוני חץ””.

2.65

שער האופציה (מחירה)

מניה רגילה בת 1 ע.נ.

סוג מניית המימוש

  1מניה

יחס המימוש

23.50

שער מניית המימוש

 28.0

תוספת המימוש (מחיר המימוש)

מדד

סוג הצמדה

10.6.2016

תאריך פקיעה (מועד מימוש אחרון)

רכישת כתב אופציה ומימושו למניה

מי שקונה אופציה ואח”כ מממש את זכותו לקבל מניה, קונה למעשה מניה בשני תשלומים:

 • את התשלום הראשון הוא משלם בשעה שהוא קונה את כתב האופציה.
 • את התשלום השני הוא משלם בשעה שהוא מממש את כתב האופציה ומשלם את מחיר המימוש.