Market Order – פקודה לקנות או למכור במחיר השוק.

Limit Order

  1. פקודה המגבילה את מחיר הקנייה. לדוגמא, אם העברת פקודת קניה ל- 1000 מניות של חברת “תרו” בלימיט של $100, הברוקר יקנה את המניה רק אם מחירה יהיה מתחת ל- $100.
  2. פקודה המגבילה את מחיר המכירה. לדוגמא, אם העברת פקודת מכירה ל- 1000 מניות של חברת “צ'ק-פוינט” בלימיט של 110$, הברוקר ימכור את המניה כל עוד מחירה יהיה מעל $110.

Day Order – פקודה המוגבלת ליום מסחר אחד. אם לא בוצעה במהלך היום, היא מתבטלת.

(Good until canceled (GTC – הפקודה בתוקף עד להודעה חדשה. יש לנהל מעקב מדויק אחרי פקודות מסוג זה, כדי שלא “נשכח” פקודה ואחרי שנה היא פתאום תתבצע.

Stop Loss Order – פקודת מכירה בעלת לימיט הנמוך מהשער בו נסחרת המניה. אם מחיר המניה יורד למחיר הנקוב בפקודה הופכת הפקודה לפקודת לימיט למכירה של הנייר. פקודה מסוג זה מגבילה את ההפסד המכסימלי אותו מוכן המשקיע לספוג.