עד כה עסקנו בדיון כללי על אופציות. כעת, נעבור לעסוק באופציות על מדד המעו”ף.

ב – 1.1.92 הבורסה בת”א הרכיבה “סל” שבו ריכזה את כל המניות של 25 החברות הגדולות בבורסה (בעלות שווי השוק הגבוה ביותר) וקראה לו “סל מניות המעו”ף”.

מעו”ף = ראשי תיבות של: מכשירים עתידיים ופיננסיים.
למה עתידיים – נראה בהמשך.

1.1.92 הינו מועד ההקמה של ה”סל”. או בלשון מקצועית – “מועד הבסיס” של ה”סל”.
בחודש פברואר 2017 עידכנה הבורסה את רשימת המניות הכלולות בסל המעו”ף והיא הגדילה את מספר המניות בו ל 35.

 

שווי “סל מניות המעו”ף” במועד הבסיס

נניח שבמועד הבסיס שוויו של סל מניות המעו”ף (כלומר: שוויין של כל המניות ב”סל”) היה 300 ש”ח (המחיר אינו נכון וזוהי דוגמא בלבד).

שווי הסל ב – 1.1.16 הוא בדיוק סה”כ שווי מחירן בבורסה של כל המניות הנמצאות בסל.

סל מניות המעו"ף